Prosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud

Borge LM, Brunsvig PF, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Buskerud fylke startet prøveprosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud i 1991. Hovedmålsettingen var å gi et bedre poliklinisk tilbud til kreftpasienter i fylket samt å avlaste andre avdelinger ved sentralsykehuset. Det ble opprettet en onkologisk poliklinikk med to onkologer og to sykepleiere. I denne artikkelen beskrives virksomheten ved poliklinikken i tre år (1991-93). Det var registrert totalt 8060 pasientkontakter i perioden. Brystkreft utgjorde i alt 30%, fulgt av kreft i fordøyelsessystemet (24%) og lymfekreft (13%).

Det ble administrert onkologisk behandling ved i alt 55% av konsultasjonene. Kirurgisk avdeling ble avlastet når det gjaldt cytostatikabehandling, antall kurdøgn ved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet) ble redusert (11%), mens antall strålebehandlede ved Radiumhospitalet ikke økte. Vi konkluderer med at kreftprosjektet i Buskerud nådde flere av sine mål, og må ansees som vellykket. Andre fylker bør vurdere å opprette kreftpoliklinikker med god kompetanse, særlig innen cytostatikabehandling.

Anbefalte artikler