Hanne Gillebo-Blom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Gillebo-Blom

Hanne Gillebo-Blom
03.05.2007
Ansatte ved en privat legepraksis har lovfestede rettigheter i forbindelse med praksisoverdragelse. Disse bestemmelsene kan også bli aktuelle når en lege overtar arbeidsgiveransvaret ved et kommunalt...
Hanne Gillebo-Blom
18.01.2007
Arbeidsgivere som får innsyn i helsepersonells e-post, kan komme bort i lovbestemt taushetsbelagt informasjon. Legeforeningen oppfordrer i en høringsuttalelse myndighetene til å avklare hvordan man...
Hanne Gillebo-Blom
01.11.2007
Legeforeningen støtter et forslag om å forenkle organiseringen av yrkesskadeordningen, og er positiv til at det opprettes en sentral arbeidsskadeenhet. I dialog med pasienter, og i samhandling med...
Hanne Gillebo-Blom
14.08.2008
Et eventuelt lønnsløft i offentlig sektor må målrettes gjennom lokale kollektive forhandlinger, mener Legeforeningen, som også ser positivt på at en tredel av foreldrepermisjonen forbeholdes far...
Hanne Gillebo-Blom
23.08.2016
Meklingen i tariffoppgjøret i helseforetakene blir 5. og 6. september. Dersom meklingen ikke skulle føre fram, vil leger og andre akademikere være i streik i helseforetakene fra 7. september. FELLES...
Hanne Gillebo-Blom
11.08.2005
- Det er svært positivt at departementet vurderer behovet for en nærmere spesifisering av helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten Dette skriver...
Hanne Gillebo-Blom
28.01.2010
– Det bør være et felles solidarisk ansvar å legge forholdene best mulig og likeverdig til rette for hele befolkningen på felter som påvirker helse og velferd, mener Legeforeningen. – Retten til lønn...