Hanne B. Riise-Hanssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne B. Riise-Hanssen

Hanne B. Riise-Hanssen
30.04.2009
Legeforeningen advarer mot en utvikling som innebærer store innhugg i personvernet på helseområdet. Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig på høring et forslag om å etablere et nasjonalt...
Hanne B. Riise-Hanssen
26.02.2009
Forsvarlig behandling krever at nødvendige opplysninger enkelt og effektivt gjøres tilgjengelig for rett person til rett tid, mener Legeforeningen. – Det er sentralt at regelverket og de tekniske...
Hanne B. Riise-Hanssen
19.10.2006
Legeforeningen støtter i hovedsak et forslag til etablering og organisering av Norsk helsearkiv. Det er et utvalg nedsatt at Helse- og omsorgsdepartementet som har foreslått at det opprettes en...
Hanne B. Riise-Hanssen
16.11.2006
Rusmiddelavhengige som trenger behandling for sitt rus- og avhengighetsproblem, skal i følge pasientrettighetsloven få de samme rettigheter som andre pasientgrupper. Legeforeningen sier i en...
Hanne B. Riise-Hanssen
07.09.2006
Kravet til veiledet tjeneste for å kunne praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon, er utvidet fra to til tre år. Ordningen som trådte i kraft 1.1. 2006, er regulert i forskrift om...
Hanne B. Riise-Hanssen
07.09.2006
Legeforeningen har i brev til Sosial- og helsedirektoratet bedt om en avklaring av spørsmål knyttet til IPLOS-registeret. Det er først og fremst forholdet mellom legenes taushetsplikt og plikten til...
Hanne Riise-Hanssen
05.10.2006
Hva skal skje med pasientjournalen når pasienten skifter fastlege eller når en lege flytter ut av en gruppepraksis? Hvordan skal lover og regler oppfattes i slike situasjoner? Hvem eier pasientens...