Granulocyttkolonistimulerende faktor ved nøytropeni sekundært til lymfoid beinmargsinfiltrasjon

Hammerstrøm J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Alvorlig nøytropeni sekundært til massiv lymfoid beinmargsinfiltrasjon ved lavgradig malign lymfoproliferativ sykdom medfører økt infeksjonsfare, spesielt etter beinmargshemmende cytostatikabehandling. Tre pasienter (to med kronisk lymfatisk leukemi og eŸn med follikulært lymfom) med massiv beinmargsinfiltrasjon og nøytropeni som ikke skyldtes cytostatikabehandling, ble behandlet med granulocyttkolonistimulerende faktor (G-CSF) for å se om nøytropenien kunne reverseres. Alle tre pasienter fikk konsentrasjonsstigning av nøytrofile granulocytter i perifert blod til normale eller høyere verdier under behandlingen. G-CSF gitt etter en påfølgende cytostatikabehandling hindret antakelig alvorlig cytostatikaindusert nøytropeni hos eŸn pasient. Ny behandling av en av pasientene med G-CSF i en senere, preterminal fase av sykdommen gav liten effekt på nøytrofile granulocyttverdier. G-CSF ser ut til å kunne øke perifere nøytrofile granulocyttverdier selv hos pasienter med alvorlig nøytropeni som skyldes lymfoid beinmargsinfiltrasjon.

Anbefalte artikler