Granulocyttkolonistimulerende faktor ved nøytropeni sekundært til lymfoid beinmargsinfiltrasjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Alvorlig nøytropeni sekundært til massiv lymfoid beinmargsinfiltrasjon ved lavgradig malign lymfoproliferativ sykdommedfører økt infeksjonsfare, spesielt etter beinmargshemmende cytostatikabehandling. Tre pasienter (to med kronisklymfatisk leukemi og eŸn med follikulært lymfom) med massiv beinmargsinfiltrasjon og nøytropeni som ikke skyldtescytostatikabehandling, ble behandlet med granulocyttkolonistimulerende faktor (G-CSF) for å se om nøytropenien kunnereverseres. Alle tre pasienter fikk konsentrasjonsstigning av nøytrofile granulocytter i perifert blod til normaleeller høyere verdier under behandlingen. G-CSF gitt etter en påfølgende cytostatikabehandling hindret antakeligalvorlig cytostatikaindusert nøytropeni hos eŸn pasient. Ny behandling av en av pasientene med G-CSF i en senere,preterminal fase av sykdommen gav liten effekt på nøytrofile granulocyttverdier. G-CSF ser ut til å kunne øke periferenøytrofile granulocyttverdier selv hos pasienter med alvorlig nøytropeni som skyldes lymfoid beinmargsinfiltrasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media