Hallvard Lærum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hallvard Lærum

Hallvard Lærum
12.08.2004
Evaluering er et utfordrende, men nødvendig ledd i utviklingen av informasjonssystemer som elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehus. Slike evalueringer bør kunne belyse systemets funksjon i...
Hallvard Lærum
28.05.2003
Langøen, A Helse-IT Innføring i IT for helsefag. 219 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 298 ISBN 82-7674-645-4 Helseinformatikk er et forholdsvis nytt fagfelt som direkte eller...
Hallvard Lærum
15.05.2003
Moen, A Hellesø, R Quivey, M Berge, A Dokumentasjon og informasjonshåndtering Faglige og juridiske utfordringer og krav til journalføring for sykepleiere. 200 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2002. Pris...
Hallvard Lærum, Gunnar Ellingsen, Arild Faxvaag
30.10.2002
Basert på en undersøkelse publisert i BMJ (1) Etter tre tiår med stadige fremskritt innen informasjonsteknologien har elektroniske pasientjournalsystemer begynt å dukke opp ved våre sykehus. Dette er...
Hallvard Lærum
21.08.2012
Blix, Siw Anderssen, Norman Størdal, Tove helse.digital Digital arenaer i praksis og utdanning. 300 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2012. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-35020-8 Dagens...
Hallvard Lærum
11.12.2012
November, Joseph Biomedical computing Digitizing life in the United States. 344 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD 60 ISBN 978-1-4214-0468-4 «Lighting a match...
Hallvard Lærum
24.01.2012
Rothman, David J. Blumenthal, David Medical professionalism in the new information age 224 s, tab, ill. Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2010. Pris USD 25 ISBN 978-0-8135-4807-4...
Harald Breivik, Audun Stubhaug, Hallvard Lærum, Sverre Flatby
13.05.2014
Håkon Andreas Haugtomt Håkon Andreas Haugtomt (1957 – 2013) ble bare 56 år. Han var faglig aktiv og etterspurt på grunn av sine store kunnskaper og sin erfaring innen anestesi- og smertefeltet og IT-...