Annonse
Annonse

Artikler av Håkon Reikvam

Marte Karen Lindstad Brattås, Håkon Reikvam
En mann i 70-årene ble henvist hematologisk poliklinikk grunnet redusert allmenntilstand og anemi. Blodprøver viste hemoglobin 9,7 g/dl (13,4–17,0), gjennomsnittlig cellevolum i de røde blodcellene (...
Håkon Reikvam, Rune Fanebust, Hilde Kollsete Gjelberg, Dilek Karaca, Terje H. Larsen
A woman in her thirties was acutely hospitalised with dyspnoea and chest pain. The cause of the symptoms would prove to be an unusual manifestation of a rare disease. A woman in her early thirties,...
Håkon Reikvam, Rune Fanebust, Hilde Kollsete Gjelberg, Dilek Karaca, Terje H. Larsen
Ei kvinne i 30-åra vart akuttinnlagt grunna dyspné og brystsmerter. Årsaka til symptoma skulle vise seg å vere ein uvanleg manifestasjon av ein sjeldan sjukdom. Ei kvinne i byrjinga av 30-åra, som...
Henry Almedal, Marta Vorland, Aasne K. Aarsand, Ida-Sofie Grønningsæter, Øystein Bruserud, Håkon Reikvam
Myeloproliferative neoplasms are a group of disorders characterised by clonal growth in one or more haematopoietic cell lines. The group includes chronic myelogenic leukaemia, polycythaemia vera,...
Henry Almedal, Marta Vorland, Aasne K. Aarsand, Ida-Sofie Grønningsæter, Øystein Bruserud, Håkon Reikvam
Myeloproliferative neoplasiar er ei gruppe tilstandar karakteriserte av klonal vekst i ei eller fleire hematopoetiske cellelinjer. Gruppa inkluderer kronisk myelogen leukemi, polycythaemia vera,...
Fredrik Grøvan, Håkon Reikvam
En mann i 50-årene ble innlagt i lokalsykehus grunnet ryggsmerter og generelt redusert allmenntilstand. Blodprøver på lokalsykehus viste følgende verdier: Hb 8,2 g/dl (13,4 – 17,0), trombocytter 57 ×...
Håkon Reikvam, Unni Sandaker Blom, Einar Kristoffersen, Knut Liseth, Øystein Bruserud, Tor Hervig
Granulocyttransfusjon er blitt brukt i klinisk medisin i over 40 år. Indikasjonen har vore alvorleg, langvarig eller komplisert infeksjon og nøytropeni. På grunn av biverknader, spesielt...
Håkon Reikvam, Øystein Power, Pål Høvding, Paul Christoffer Lindemann, Haakon Sjursen
En tidligere frisk mann i 30-årene utviklet intense knesmerter etter elektiv artroskopisk knekirurgi. Grundige kliniske overveielser og laboratoriediagnostiske funn var viktig for å stille riktig...
Håkon Reikvam
For å hindre blødingar hos pasientar med akutt leukemi bør trombocyttransfusjon framleis bli gitt profylaktisk. Det viser ein tysk studie. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix...
Håkon Reikvam, Randi Hovland, Øystein Bruserud
Akutt promyelocyttleukemi (APL) blei truleg først omtala av den norske legen Lars K. Hillestad, som i 1957 skreiv om tre pasientar med akutt leukemi med progredierande utvikling, omfattande...
Håkon Reikvam, Aymen Ahemd Bushra
Ei kvinne i 60-åra vart diagnostisert med myelomatose som presenterte seg med osteolytiske destruksjonar av fleire virvelcorpora. Ho gjennomgikk initialt strålebehandling, med påfølgjande...