Håkon Reikvam

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med litteratursøk og artikkelskriving.

Håkon Reikvam er ph.d., spesialist i indremedisin og i blodsykdommer og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Håkon Reikvam
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media