Håkon Lasse Leira

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Lasse Leira

Håkon Lasse Leira
29.11.2007
Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) Faktaoverblikk – arbeidsmiljø og helse Status og utviklingstrekk. 99 s, tab, ill. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2007. Gratis Nasjonal...
Håkon Lasse Leira
04.12.2008
I løpet av de siste 20 årene har det skjedd en endring i forekomsten av yrkesbetingede lungesykdommer i Europa og Nord-Amerika. Tidligere dominerte støvlungesykdommene, spesielt asbestose og silikose...
Håkon Lasse Leira
26.03.2009
Jeg er glad Johny Kongerud tar opp dette – det gir meg anledning til å prøve å oppklare noe som tydeligvis kan misforstås. I artikkelen brukes begrepene «yrkesastma», «arbeidsforverret astma» og «...
Håkon Lasse Leira
02.11.2006
Olofsson, Christer Dufva, Eva-Maria Astma, allergi och eksem i arbetslivet 182 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 224 ISBN 91-44-04353-8 Denne boken er skrevet med tanke på leger i...
Håkon Lasse Leira
14.12.2006
Sykefraværsutvalget under ledelse av statsminister Jens Stoltenberg foreslår å øke legenes involvering i oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere. Sykmeldende lege skal møte den sykmeldte og...
Håkon Lasse Leira
05.01.2006
Selv om norsk arbeidsmedisin (tidligere kalt yrkesmedisin) kan tøye sine røtter tilbake til 1700-tallet og bedriftslegene så smått kom i gang før siste krig, var det først med arbeidsmiljøloven av...
Håkon Lasse Leira, Jon Andsnes Berg, Unni Bratt, Siri Slåstad
21.09.2006
Astma er nå den vanligste arbeidsrelaterte lungesykdommen i den vestlige verden ( 1 , 2 ). I Norge melder leger ca. 200 tilfeller av arbeidsrelatert astma til Arbeidstilsynet hvert år ( 3 ). På...
Håkon Lasse Leira
24.08.2006
I en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2006 spør Øivind Larsen om norske leger er flinke nok til å tenke på yrkets betydning for helse og sykdom ( 1 ). For oss som har vårt virke innenfor det...
Håkon Lasse Leira
30.04.2003
I Tidsskriftet nr. 4/2003 gir Bengt-Lasse Lund i NOR Gjensidige Forsikring en oversikt over støtteordninger som kan tre i kraft ved uførhet ( 1 ). Lund er bekymret over forsikringsselskapenes...
Håkon Lasse Leira
06.03.2003
Et inkluderende arbeidsliv med plass til de aller fleste må være et arbeidsliv som aksepterer sykefravær Arbeidslivet kan både bringe helse og skape sykdom, og aviser og andre massemedier bringer...
Håkon Lasse Leira
10.08.2001
Sir Richard Doll øste av et hav av epidemiologisk viten da han var på visitt i Trondheim. Foto H.L. Leira Sir Richard Doll, i sitt 89. år, var villig til å være førsteopponent ved Pål Romundstads...
Håkon Lasse Leira
30.03.2001
To artikler i dette nummer av Tidsskriftet beskriver arbeidsforhold i skogen i tidligere tider (1, 2). Det gir anledning til å reflektere over den enorme endringen som har funnet sted, og som...
Jon Andsnes Berg, Håkon Lasse Leira, Unni Bratt, Siri Slåstad
26.02.2009
En ung mann med helårsrhinitt plages gjentatte ganger av akutt dyspné. Han får diagnosen astma, men til tross for behandling med terbutalin og budesonid blir han over tid gradvis verre. Først to år...
Håkon Lasse Leira
20.04.2000
Ensidige, hyppige gjentatte bevegelser er et stort problem i arbeidslivet idet de kan være årsak til muskel- og skjelettlidelser. Slike bevegelser blir de ofte omtalt som repetive bevegelser, noe som...
Håkon Lasse Leira
18.11.2010
Aas, Randi Wågø Raskt tilbake Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte. 213 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-39263-2 I reklamen for boken står det at den...
Håkon Lasse Leira
25.02.2010
Michaels, D. Doubt is their product How industry’s assault on science threatens your health. 372 s. Oxford: Oxford University Press, 2008. Pris GBP 18 ISBN 978-0-19-530067-3 Dette er en...
Håkon Lasse Leira
28.01.2010
Sandvin, J Arbete, sjukdom och moral Om sjukskrivning och vägen tilbaka till arbetet. 224 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 223 ISBN 978-91-44-05359-2 Dette er den svenske utgaven av en...
Håkon Lasse Leira
20.09.2011
At tobakksrøyking er den viktigste årsaken til kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i Norge og at røykestopp er det viktigste forebyggende tiltaket, er det ingen uenighet om. Det er derimot mindre...
Håkon Lasse Leira
17.06.2011
Greenberg, Michael Occupational emergency medicine 280 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 45 ISBN 978-1-4051-8071-9 Temaet som tas opp, har jeg ikke sett behandlet tidligere...
Håkon Lasse Leira
21.08.2012
Ozon er en giftig gass som vi vet mye om fra eksperimentelle studier både på mennesker og dyr, men den kliniske erfaringen med helseskader er begrenset. Artikkelen om akutte luftveissymptomer etter...