Lærebok om miljø- og arbeidsmedisin i ny utgave

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bonde, Jens Petter

  Rasmussen, Knut

  Sigsgaard, Torben

  Miljø- og arbejdsmedicin

  4. utg. 354 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 500

  ISBN 978-87-7749-715-5

  I sin fjerde utgave er dette fortsatt en lærebok som jeg anbefaler. Utgaven har de samme redaktørene som tidligere, og bygger på de foregående utgavene, men den har noen nye kapitler og forfattere. Boken er inndelt i 23 kapitler som til sammen dekker de mest sentrale emnene innenfor disse to samfunnsmedisinske spesialområdene.

  De innledende kapitlene omhandler risikovurdering, forebygging og toksikologi og følges av kapitler om vann og mat, spillvann og avfall, luftforurensning, inneklima, stråling, ulykker og livsstil, før boken avsluttes med 12 kapitler om sentrale arbeidsmedisinske temaer som lunge- og hudsykdommer, lidelser i bevegelsesapparatet, stress og psykiske lidelser, kreft, fruktbarhet og svangerskap, støy, smittsomme sykdommer og et kapittel om det de kaller funksjonelle miljøsyndromer (el-allergi, musearm, aerotoksisk syndrom mv.) I sluttkapitlet om andre arbeidsbetingede sykdommer er det en kort omtale av sykdommer i nervesystem, hjerte, lever, nyrer og tenner. Teksten tar utgangspunkt i danske forhold, men det aller meste kan gjelde for norske forhold også.

  Kapitlene har gjennomgående høy faglig kvalitet. En eller flere av redaktørene er med på i alt 17 av kapitlene, noe som kan forklare at det er lite overlapping mellom kapitlene. Tidligere utgaver var etter min mening noe skjemmet av anglisismer, men de er nå borte. Borte er også den, i denne sammenheng, unødvendige generelle medisinske kunnskapen som det var mye av, særlig i den første utgaven.

  Hvert kapittel er utstyrt med en eller flere praktiske kasuistikker som gir teksten liv og som illustrer teorien godt. Kapitlene avsluttes med kontrollspørsmål som leseren kan bryne seg på, og har også med en litteraturliste og noen nettadresser.

  Boken er myntet på medisinstudenter og leger og angis å dekke pensum på studiet i Odense, Aarhus og København. Den skulle være fyllestgjørende også for norske forhold, og både studenter og leger, kanskje særlig kommuneleger, allmennleger, bedriftsleger og leger i spesialisering i arbeidsmedisin, vil ha glede av den. Noe tilsvarende verk finnes ikke på norsk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media