Re: E-sigaretter – til skade eller nytte?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sanner og Grimsrud har en interessant kronikk i Tidsskriftet, hvor det er mye å lære om e-sigaretter (1). De konkluderer med at det er mange holdepunkter for mulige skadevirkninger og relativt få og usikre tegn på nytteverdien av slike sigaretter. Den viktigste premissen for deres vegring mot å anbefale e-sigaretter er at økt bruk blant unge mennesker muligens kan rekruttere dem til røykernes skrumpende skare. En annen innvending, som de dokumenterer med tre referanser, er at det ikke synes å være noen sikker reduksjon av dødelighet eller risiko for lungekreft blant røykere som reduserer tobakksdosen sin. Skal noe hjelpe, må tobakksbruken stoppe helt.

  Det er vel og bra å peke på uklare områder ved bruk av e-sigaretter, men en står i fare for å gjøre det beste til det godes fiende om en ikke samtidig tar med fordelene i sin presentasjon av temaet. Bruk av e-sigaretter vil, som andre nikotinpreparater, kunne redusere mengden tjærestoffer som når luftveisepitelet. At dét ikke skal være gunstig fra et helsemessig synspunkt, er oppsiktsvekkende og i strid med det vi leger har lært og prediket. Jeg mener derfor at bruken av e-sigaretter ventelig vil redusere risikoen for tobakksrelatert sykdom (kreft, kols, hjerte/karsykdom etc). At det også vil bedre røykerens kondisjon og økonomi, er heller ikke ugunstig for den enkelte røyker.

  Etter det vi vet i dag, mener jeg de helsemessige skadevirkningene av å inhalere nikotin i de konsentrasjonene det her er snakk om, er bagatellmessige, sammenlignet med det å røyke tobakk. Etter min oppfatning er derfor e-sigaretter en så stor forbedring at det å forby dem, på grunn av hypotetiske overveielser, er som å kaste barnet ut med badevannet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media