Blandet om miljørettet helsevern

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Baker, David

  Karalliedde, Lakshman

  Murray, Virginia

  Essentials of toxicology for health protection

  A handbook for field professionals. 2. utg. 353 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-965254-9

  Denne boken er skrevet for et kurs ved King’s College i London med samme navn som boktittelen. Kurset kom i stand som følge av opprettelsen av Health Protection Agency (HPA) i Storbritannia i 2003, da det viste seg at det var et behov for skolering av de som ble ansatt der. Health Protection Agency har ansvaret for overvåkning av det ytre miljøet med hensyn til forurensning av jord, luft, vann og mat. Dette er andre utgave, og teksten har gjennomgått en omfattende revisjon etter innspill fra kursdeltakere. Boken er også ment å være en håndbok for alt inspiserende personell, og mange av forfatterne har tilknytning til Health Protection Agency.

  Forfatterne gir en basal innføring i toksikologi og i fagets praktiske bruk med hensyn til forurensning i mat og ytre miljø. Siden boken er skrevet også for personell uten medisinsk bakgrunn, er det tatt med et tillegg på 48 sider med grunnleggende medisinsk kunnskap. Det er fire deler. I den første delen gir forfatterne en innføring i toksikologifaget. Den neste omhandler noen praktiske bruksområder (informasjonsinnhenting, håndtering av kjemiske ulykker, økt individuell mottakelighet og arbeidstoksikologi). I den tredje delen blir fagets rolle ved forurensning av luft, jord, vann og mat presentert. I den siste delen gir forfatterne praktiske eksempler på miljøtoksikologiske utfordringer: CO-forgiftning, tungmetaller, pesticider, tradisjonell medisin, kjemiske stridsmidler, forbrenning og nanomaterialer.

  De enkelte kapitlene har ulike forfattere, og både språklig og innholdsmessig er det store sprik mellom kapitlene. Noen er informative, også for meg, andre er overfladiske og gir mest informasjon om det aktuelle regelverket som gjelder i Storbritannia. Det finnes noen historiske glimt og flere praktiske eksempler, noe som er med på å gjøre boken lettere å lese. For oss her til lands er teksten vel mye myntet på praktikere i Storbritannia, og den er for basal og ujevn til at jeg kan anbefale den til alle norske leger. For dem som måtte være i starten av en karriere innen miljørettet helsevern, kan den likevel ha en viss interesse, men mye av informasjonen finnes lett tilgjengelig andre steder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media