Haakon Breien Benestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakon Breien Benestad

Gøran Paulsen, Haakon Breien Benestad
14.06.2019
The soreness that commonly follows unaccustomed and strenuous exercise is unlikely to be due to inflammation of the muscles. However, the rarer and more serious exercise-induced rhabdomyolysis...
Gøran Paulsen, Haakon Breien Benestad
13.06.2019
Den vanlige stølheten som kommer etter uvant og hard trening, skyldes neppe inflammasjon i muskulaturen. Derimot synes den mer uvanlige og alvorlige aktivitetsutløste rabdomyolysen å ha en annen...
Haakon Breien Benestad
01.02.2007
Redaktør Charlotte Haug skriver i sin lederartikkel i Tidsskriftet nr. 1/2007 bl.a.: «Ved inngangen av 2007 kan vi konstatere at konsekvensene er blitt store for Jon Sudbø selv, mens det er...
Haakon Breien Benestad, Finn Wisløff
14.08.2008
Det er fascinerende hvordan en god historie kan konstrueres ved å klippe og lime fra avisartikler, uten at forfatteren søker til kildene, men derimot tilsynelatende tror at en avisartikkel gjengir et...
Haakon Breien Benestad
17.12.2009
Wells, F Farthing, M Fraud and misconduct in biomedical research 300 s, tab, ill. 4. utg. London: RSM Press, 2008. Pris GBP 45 ISBN 978-1-85315-786-8 Finnes det statistiske metoder som kan hjelpe til...
Haakon Breien Benestad, Gunnar Nicolaysen, Bent Rolstad
22.06.2006
Sommeren kommer, og jeg går. Men du har levd et godt liv! Ja, jeg tror det. Men dette kom for tidlig. Jens-Gustav Heber Iversen, født 19.11. 1935, gikk ut av tiden 13. mai. Vi har mistet en svært god...
Haakon Breien Benestad
11.03.2010
Overalt og til alle tider har det forekommet brudd på forskningsetikk og god vitenskapelig praksis. Det kan være vanskelig å fastslå om en kritikkverdig handling kommer inn under...
Haakon Breien Benestad
07.02.2012
Schibye, Bente Klausen, Klaus Menneskets fysiologi Hvile og arbeide. 3. utg. 460 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 570 ISBN 978-87-7749-613-4 Målgruppen er studenter i bl.a...
Haakon Breien Benestad
01.10.2013
Ward, Jeremy P. T. Linden, Roger W. A. Physiology at a glance 3. utg. 165 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 25 ISBN 978-0-470-65978-6 Læreboken er en «concise guide and...