God lærebok for målgruppen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schibye, Bente

  Klausen, Klaus

  Menneskets fysiologi

  Hvile og arbeide. 3. utg. 460 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 570

  ISBN 978-87-7749-613-4

  Målgruppen er studenter i bl.a. fysioterapi, ergoterapi og idrettsfag, noe forfatterne har tatt hensyn til i vektleggingen av stoffet i de forskjellige kapitlene. De hevder i forordet at boken dekker hele menneskets fysiologi, både i hvile og under fysisk aktivitet, og at den er oppdatert med hensyn til nyere forskningsresultater.

  Hvor omfattende oppdateringen har vært, er ikke godt å vite, når lærebøker – og denne er intet unntak – ikke inneholder litteraturreferanser. For eksempel angis et høyere antall gener (50 000 – 100 000) i det humane genom enn det man ellers gjerne regner med (ca. 22 000), og hvordan luktceller stimuleres, er ikke kommet med. Men rett skal være rett, astrocyttenes betydning for miljøet rundt hjernens synapser er der, likeledes muligheten for at stamceller i hjernen kan danne nye nevroner også i den aldrende hjernen. Hvis mus holdes i et aktivt miljø, hvor hippocampus aktiveres, økes nydanningen av nerveceller, og fysisk aktivitet stimulerer så vel innlæringsevnen som nydanningen av nerveceller. Stresses den, kan man derimot se et fall i celledelingen og innlæringsevnen. Forfatterne ser holdepunkter for at dette også gjelder mennesker. Vel og bra!

  Boken er velskrevet og lettlest, selv for en nordmann, og pedagogisk grei, ved at nesten hvert kapittel har emneangivelse i margen, stikkord i teksten er kursivert, og det er mange skjematiske figurer som godt forklarer de fysiologiske prinsippene. Spesielle emner, som speilnevroner, Parkinsons sykdom, glykemisk indeks, diabetes og fysisk aktivitet er omtalt i «bokser». Jeg har ikke noe negativt å si om layout, papir, innbinding eller den 22 sider lange indeksdelen.

  Kapitlene avsluttes med et «test deg selv»-avsnitt, med korte faktaspørsmål og essayoppgaver, som begge holdes på et lavt taksonomisk nivå. Boken har et tillegg med oversikt over måleenheter, elementær kjemi og forkortelser.

  Når det angis at boken også med fordel kan leses av medisinstudenter som er interessert i samspillet mellom kroppens funksjoner i hvile og under arbeid, tar forfatterne etter min mening kanskje munnen for full, selv om de behandler idrettsfysiologien ganske detaljert og har med meget interessant stoff som har med motorikken å gjøre.

  Man kan kanskje innvende at boken slett ikke dekker hele menneskets fysiologi når for eksempel tykktarmen og mosjonens påvirkning på tarmkanalen ikke er med, og heller ikke – eller nesten ikke – miksjon, forplantning og immunreaksjoner.

  For den egentlige målgruppen tror jeg denne læreboken er meget velegnet. For leger og medisinstudenter, som bør være vant til å stille spørsmålet «Hvordan vet du det?», er det kanskje bedre å søke svar andre steder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media