Medisinske behandlingskostnader for skader i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Medisinske behandlingskostnader for ulykkesskader i Norge er ufullstendig beskrevet, og behandlingskostnadene forvoldsskader og selvpåførte skader er tidligere ukjent. Omfanget av medisinske behandlingskostnader er ett av flereprioriteringskriterier for forebyggende innsats. Her vurderes medisinske behandlingskostnader for skader etterpasientens alder og kjønn, diagnose, skadetype, ulykkestype og omsorgsnivå.

  Det nasjonale utskrivningsregisteret ble benyttet for å identifisere alle skader behandlet med innleggelse vednorske sykehus i 1994. Diagnoserelaterte grupper (DRG) ble benyttet for å estimere kostnadene. Folkehelsaspersonskaderegister ble benyttet til å lage estimater for skadetype etter alder, og for estimater av omfanget avpolikliniske behandlinger.

  Medisinske behandlingskostnader for sykehusinnlagte skader beløp seg i 1994 til 1342 milliarder kroner totalt eller24421 kroner per pasient. Kostnadene for ikke-innlagte pasienter ble estimert til 347 millioner kroner, eller 1011kroner per poliklinisk behandlet pasient. 91% av kostnadene skyldtes ulykkesskader, 6% voldsskader og 3% selvpåførteskader.

  Nærmere en tredel av kostnadene er knyttet til behandling av brudd i lårhals og lår, og omkring 75% skyldes ulykkeri hjem, skole eller fritid. Kostnader ved skader stiger eksponentielt med økende alder, og selv om ulykker blant eldreover 65 år bare representerer 14% av alle skader, legger de beslag på nesten halvparten av kostnadene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media