Utviklingen av dødeligheten i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en tidligere artikkel har vi vist at Norge har en ugunstig utvikling i middellevetid sammenliknet med Frankrike,Japan og andre OECD-land. I denne artikkelen diskuterer vi årsaksspesifikke forskjeller i dødelighet.

  Hjerteinfarkt er hovedårsak til død i Norge. Vi har fem ganger høyere infarktdødelighet enn Japan og tre gangerhøyere enn Frankrike. Norge og Frankrike har tre ganger høyere brystkreftdødelighet enn Japan, og Norge har to gangerhøyere dødelighet av livmorhalskreft enn de to andre landene. Norske kvinner har også dobbelt så høylungekreftdødelighet som sine franske søstre. Selvmord er et raskt økende problem i Norge, og er dobbelt så vanligblant norske menn i alderen 20-24 år som blant japanske i samme alder.

  Vi utfordrer helsemyndighetene og relevante spesialister til å gjennomtenke sine forebyggende strategier på nytt ilys av disse forskjellene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media