Utviklingen av dødeligheten i Norge

Waaler HT, Guldvog B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en tidligere artikkel har vi vist at Norge har en ugunstig utvikling i middellevetid sammenliknet med Frankrike, Japan og andre OECD-land. I denne artikkelen diskuterer vi årsaksspesifikke forskjeller i dødelighet.

Hjerteinfarkt er hovedårsak til død i Norge. Vi har fem ganger høyere infarktdødelighet enn Japan og tre ganger høyere enn Frankrike. Norge og Frankrike har tre ganger høyere brystkreftdødelighet enn Japan, og Norge har to ganger høyere dødelighet av livmorhalskreft enn de to andre landene. Norske kvinner har også dobbelt så høy lungekreftdødelighet som sine franske søstre. Selvmord er et raskt økende problem i Norge, og er dobbelt så vanlig blant norske menn i alderen 20-24 år som blant japanske i samme alder.

Vi utfordrer helsemyndighetene og relevante spesialister til å gjennomtenke sine forebyggende strategier på nytt i lys av disse forskjellene.

Anbefalte artikler