Gro Ramsten Wesenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Ramsten Wesenberg

Gro Ramsten Wesenberg, Steinar Madsen, Therese Sten
06.04.2006
Legemiddelverket har følgende korte kommentar til advokat Asbølls replikk: Tingrettens dom baserer seg blant annet på sakkyndige professor Ivar Øyes uttalelse. Han hadde tilgang til all klinisk...
Else Høibraaten*, Gro Ramsten Wesenberg, Lars Gramstad
10.11.2002
Den sentrale godkjenningsprosedyre er obligatorisk for legemidler fremstilt ved en av tre nærmere spesifiserte bioteknologiske metoder. I tillegg har man åpnet for at prosedyren kan benyttes på...
Kristin Bjartveit, Hans Halse, Steinar Madsen, Ivar Vollset, Gro Ramsten Wesenberg, Holger Moe Tørisen
10.12.2002
Preparatomtalen er bruksanvisningen til et legemiddel og er et meget viktig dokument for leger og annet helsepersonell. Vi er overrasket over at Kirsten Myhr i Tidsskriftet nr. 27/2002 (1) hevder at...
Gro Ramsten Wesenberg, Steinar Madsen
10.08.2001
I et korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 17/2001 spør Eivind Meland & Peter Wapler om hvilket ansvar legemiddelmyndighetene har for kostnadseffektiv legemiddelbruk (1). Statens...
Steinar Madsen, Ulrika Claesson, Gro Ramsten Wesenberg, Marit Endresen, Anne-Berit Walter
16.10.2012
Legemiddelmangel i Norge skyldes i stor grad forhold utenfor våre grenser og utenfor vår kontroll. Det er et økende internasjonalt problem, og i fremtiden kan vi oppleve mer alvorlige...