Gro Ramsten Wesenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gro Ramsten Wesenberg (f. 1947) er dr.odont. og direktør i Statens legemiddelverk.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Statens legemiddelverk

Artikler av Gro Ramsten Wesenberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media