Statens legemiddelverk svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legemiddelverket har følgende korte kommentar til advokat Asbølls replikk: Tingrettens dom baserer seg blant annet på sakkyndige professor Ivar Øyes uttalelse. Han hadde tilgang til all klinisk dokumentasjon. Professor Johannes Setekleivs vurdering av all klinisk dokumentasjonen dannet grunnlaget for godkjenningen av legemidlet.

  For øvrig er saken avsluttet i rettsapparatet. Vi finner det hensiktsløst å trekke frem forskjellige detaljer hvor partene har forskjellig syn. Vi anser debatten om denne saken avsluttet fra vår side.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media