Fugelli P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fugelli P

Fugelli P
20.10.1999
Sammendrag Å møte kunst kan gjøre legen til et gladere og klokere menneske. Man utvikler egenskaper som toleranse, undring og lekelyst. Kunsten kan styrke evner klinikeren trenger: observasjonsevnen...
Fugelli P
20.03.1999
Sammendrag Å være lege krever mot. Å møte pasienten med innlevelse krever mot. Å individualisere utredning og behandling krever mot. Å måtte handle på usikkert klinisk grunnlag krever mot. Å si nei...
Fugelli P, Nylenna M
20.03.1999
Hvilken betydning har de klassiske dyder for dagens leger? Verdier er på moten. Regjeringen har oppnevnt en verdikommisjon. Moralfilosofiske skrifter blir bestselgere (1, 2). Etikkseminarer antar...
Sagli G, Gulbrandsen P, Fugelli P
20.08.1998
Sammendrag I denne artikkelen presenteres en undersøkelse med det formål å skaffe kunnskap om akupunkturutdanning, teoretisk forankring og akupunkturpraksis i et utvalg av akupunkturutøvere i Norge...
Fugelli P
30.03.1998
Sammendrag Artikkelen lanserer den medisinske relativitetsteori: h = bkp 2 , helse er lik biologi ganger kultur ganger politikk opphøyd i annen potens. Forfatteren gir eksempler på kulturelle og...
Fugelli P
20.03.1998
Sammendrag Forfatteren hevder at det har utviklet seg en tilnærmet korrupt samarbeidskultur mellom legene og legemiddelindustrien. Han klargjør hvilke negative følger et uetisk, til dels ulovlig...
Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P
30.06.1997
Sammendrag Som en del av en årlig spørreskjemaundersøkelse til et utvalg på 1272 medlemmer av Legeforeningen ble det stilt spørsmål om holdninger til, kunnskaper om og erfaringer med fem...
Røttingen J-A, Fugelli P
10.01.1997
Et eksempel på helseeffekter av globale miljøproblemer Globale miljøproblemer har fått en økende oppmerksomhet i medisinsk litteratur de senere årene. Den første læreboken som tar for seg mulige...