Mot - alle dyders mor

Fugelli P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Å være lege krever mot. Å møte pasienten med innlevelse krever mot. Å individualisere utredning og behandling krever mot. Å måtte handle på usikkert klinisk grunnlag krever mot. Å si nei til pasienter, byråkrater og politikere krever mot. Å kritisere seg selv og sin stand krever mot. Å åpne den lukkede medisinen mot mediene, brukerne og samfunnet krever mot. Å forvalte legeetikk og legeintegritet i en tid med økende markedspress og byråkratisering krever mot.

Det er åpenbart at legene trenger mot. Derfor kan det være av betydning å drøfte hva mot er og hvordan vi kan skape mot i legelivet og lage rom for mot i Det medisinske hus.

Anbefalte artikler