Mot - alle dyders mor

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Å være lege krever mot. Å møte pasienten med innlevelse krever mot. Å individualisere utredning og behandling krevermot. Å måtte handle på usikkert klinisk grunnlag krever mot. Å si nei til pasienter, byråkrater og politikere krevermot. Å kritisere seg selv og sin stand krever mot. Å åpne den lukkede medisinen mot mediene, brukerne og samfunnetkrever mot. Å forvalte legeetikk og legeintegritet i en tid med økende markedspress og byråkratisering krever mot.

  Det er åpenbart at legene trenger mot. Derfor kan det være av betydning å drøfte hva mot er og hvordan vi kan skapemot i legelivet og lage rom for mot i Det medisinske hus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media