Rød resept

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forfatteren hevder at det har utviklet seg en tilnærmet korrupt samarbeidskultur mellom legene og legemiddelindustrien.Han klargjør hvilke negative følger et uetisk, til dels ulovlig forhold mellom legene og legemiddelfirmaene kan få.Forfatteren forsøker også å vise hva som kan gjøres for å etablere et juridisk, moralsk og faglig forsvarlig samarbeidsom ivaretar legenes uavhengighet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media