Rød resept

Fugelli P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Forfatteren hevder at det har utviklet seg en tilnærmet korrupt samarbeidskultur mellom legene og legemiddelindustrien. Han klargjør hvilke negative følger et uetisk, til dels ulovlig forhold mellom legene og legemiddelfirmaene kan få. Forfatteren forsøker også å vise hva som kan gjøres for å etablere et juridisk, moralsk og faglig forsvarlig samarbeid som ivaretar legenes uavhengighet.

Anbefalte artikler