Folkehelse - folkets helse?

Fugelli P Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Artikkelen lanserer den medisinske relativitetsteori: h = bkp2, helse er lik biologi ganger kultur ganger politikk opphøyd i annen potens. Forfatteren gir eksempler på kulturelle og politiske krefter som former det kliniske råstoffet og det samfunnsmedisinske oppdraget i Norge nå.

Han prøver å vise hvilke skader som kan oppstå når det medisinsk-industrielle kompleks lover å bekjempe verdens lidelse ved hjelp av det biomedisinske armamentarium.

Forfatteren hevder at samfunnsmedisinen står på stedet hvil i en formyndertradisjon. Han skriver ut en “rød resept” for modernisering av samfunnsmedisinen, med vekt på “den folkesentrerte metoden”, som tar i bruk folks egne forestillinger, erfaringer og verdier knyttet til helsefremming og sykdomsforebygging.

Anbefalte artikler