Frode Svendsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frode Svendsen

Jon Helgestad, Odd R. Monge, Elling Ulvestad, Frode Svendsen, Johan Eide, Karen Rosendahl, Gunnar Houge, Clement S. Trovik
23.03.2006
De siste 40 år har kreftoverlevelsen hos barn økt fra ca. 15 % til 75 %. Gevinsten er nå 7 000 ekstra leveår for et årskull barn med kreft i Norge. Det skyldes nye behandlingsmetoder, opprettelsen av...
Frode Svendsen
14.08.2003
Reblødning er et stort problem ved subaraknoidalblødning. En oppsiktsvekkende svensk studie viser at traneksamsyre forebygger tidlig reblødning. De siste ti årene har behandlingen av intrakraniale...
Marit Grønning, Frode Svendsen, Håvard Skeidsvoll, Kari Øen Jones, Per Torgeir Nilsen
10.05.2002
Spastisitet er et vanlig forekommende fenomen ved sykdom eller skade i sentralnervesystemet, som for eksempel multippel sklerose, hjerneslag og ryggmargsskade. Fenomenet er definert som en...
Frode Svendsen, Kenneth Hugdahl, Knut Wester
30.05.2001
Demens forårsaket av normaltrykkshydrocephalus ble først beskrevet av Hakim & Adams i 1965 (1). Den velkjente symptomtriade med gangforstyrrelse, urininkontinens og demens er typisk for...
Lars Jørgen Rygh, Tore Hind Fagerlund, Frode Svendsen
20.06.2001
De to siste tiår har basal smerteforskning utviklet seg til et av de mest interessante og hurtigst voksende områder innen nevrobiologisk forskning. I tillegg til den mer åpenbare nytten man har av...
Knut Wester, Frode Svendsen, Kenneth Hugdahl
20.01.2000
Vi takker for kommentaren fra Terje Rootwelt, som påpeker at bitemporale araknoidalcyster kan sees ved den meget alvorlige tilstanden glutarsyreuri type I. Vi har undersøkt hyppigheten av disse to...
Øivind Torkildsen, Rafael Alexander Leiva, Shashi Gulati, Gunnar Moen, Frode Svendsen
27.03.2012
Hodepine er et vanlig symptom. Oftest dreier det seg om tilstander som migrene eller tensjonshodepine. Ved hyperakutt hodepine der lege oppsøkes, har ca. 1 % av pasientene subaraknoidalblødning...