Fosså SD

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fosså SD

Fosså SD, Eri LM and The NorwegianUrologic Cancer Group (NUCG)
10.10.1999
Sammendrag Det er hevdet at PSA (prostata spesifikt antigen) -basert tidlig diagnose og behandling reduserer prostatakreftrelatert mortalitet. Studiens målsetting er å evaluere utbredelsen av PSA-...
Otnes B, Hernes E, Fosså SD
20.09.1998
Sammendrag Bestemmelse av prostataspesifikt antigen i serum (PSA) har i de senere år gjort det lettere å diagnostisere prostatakreft. Blodprøven brukes imidlertid også i utstrakt grad til å følge opp...
Aass N, Fosså SD, Dahl AA, Moe TJ
20.02.1998
Sammendrag Forekomsten av angst og depresjon hos 716 uselekterte innlagte og polikliniske pasienter ved Det Norske Radiumhospital ble evaluert ved hjelp av The Hospital Anxiety and Depression Scale (...
Raabe NK, Fosså SD, Kåresen R
30.10.1997
Sammendrag En retrospektiv studie av 1 942 radikal-opererte kvinner med histologisk verifisert primær invasiv brystkreft presenteres. Pasientene ble behandlet i løpet av 1980-89 i ett av fire...
Otnes B, Harvei S, Fosså SD
10.06.1996
Betydningen av prostataspesifikt antigen Sammendrag Ved Bærum sykehus økte antallet nye tilfeller av prostatakreft fra 65 i 1991 til 102 i 1994. Ved gjennomgåelse av kliniske data finner vi tendens...