Prostataspesifikt antigen ved oppfølging av konservativt behandlet prostatakreft

Otnes B, Hernes E, Fosså SD Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bestemmelse av prostataspesifikt antigen i serum (PSA) har i de senere år gjort det lettere å diagnostisere prostatakreft. Blodprøven brukes imidlertid også i utstrakt grad til å følge opp pasienter med denne sykdommen. Vi diskuterer nytten av dette på grunnlag av et eget materiale på 308 pasienter, gjennomgått retrospektivt. Det er betydelig overlapping av PSA-verdier ved ulike sykdomsforløp, og vi finner lite som taler for regelmessig bruk av PSA-bestemmelse i oppfølging, unntatt i forbindelse med radikalbehandling. Hos ubehandlede eller konservativt behandlede kan behandlingsavgjørelser stort sett gjøres like godt eller bedre på grunnlag av kliniske forhold. For denne gruppen kan vektlegging av PSA-målinger overfor pasienten gi bekymring lenge før det blir kliniske manifestasjoner.

Anbefalte artikler