Norske legers rutiner for opportunistisk screening for prostatakreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er hevdet at PSA (prostata spesifikt antigen) -basert tidlig diagnose og behandling reduserer prostatakreftrelatertmortalitet. Studiens målsetting er å evaluere utbredelsen av PSA-basert screening i norsk primærhelsetjeneste.

  I en spørreundersøkelse ble hyppigheten av PSA-testing av asymptomatiske menn undersøkt blant norske allmennleger ogbedriftsleger.

  Legeinitiert PSA-testing forekom hos 60% av legene (av og til 55%) med betydelige fylkesvise variasjoner, og utenklar øvre aldersgrense. En tredel av legene rapporterte økning av PSA- testing i året før undersøkelsen.

  Legenes nåværende bruk av opportunistisk PSA-screening mangler vitenskapelig grunnlag. Slik testing bør førstintroduseres som helsetilbud når mortalitetsreduksjon er påvist som følge av PSA-screening og tidlig behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media