Økt påvisning av prostatakreft

Otnes B, Harvei S, Fosså SD Om forfatterne
Artikkel

Betydningen av prostataspesifikt antigen

Sammendrag


Ved Bærum sykehus økte antallet nye tilfeller av prostatakreft fra 65 i 1991 til 102 i 1994. Ved gjennomgåelse av kliniske data finner vi tendens til diagnose i noe tidligere sykdomsstadium. Det skyldes sannsynligvis i stor grad økt bestemmelse av prostataspesifikt antigen (PSA). Denne praksis førte også til at flere asymptomatiske menn fikk stilt diagnosen (hhv. 16 og 24% i de to periodene). PSA-bestemmelse hos disse førte kun til radikalbehandling hos én pasient, mens den hos ti forårsaket at de fikk diagnostisert sykdom som det ikke ble ansett indisert å behandle. Dette skyldtes ikke minst at PSA-bestemmelse ble brukt som ledd i rutinemessig helsekontroll av eldre menn. Vi fraråder dette hos asymptomatiske menn over 70 år. Ressursene bør heller settes inn hos yngre. Vi minner om at øvre normalgrense for prostataspesifikt antigen nå vanligvis settes til 4 mg/l.

Anbefalte artikler