Førde R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Førde R

Kvestad E, Lunde K, Markestad TJ, Førde R
30.08.1999
Sammendrag Målsettingen var å kartlegge om landets føde- og barneavdelinger har etablert grenser for å gi livreddende behandling ved ekstrem prematuritet og alvorlig sykdom hos for tidlig fødte barn...
Førde R
20.04.1999
Sammendrag Lege-pasient-forholdet er i ferd med å gjennomgå store endringar. Juridiske pasientrettar synest å vere på veg inn også i det norske helsevesenet. Denne artikkelen kastar lys på nokre av...
Garnes MK, Vassbø K, Førde R
10.01.1999
Sammendrag Intubasjon av nyfødde er ein teknisk vanskeleg prosedyre, og trening er heilt nødvendig. I Noreg har intubasjonstrening på nyleg avlidne barn lenge vore gjort utan at foreldra er spurt...
Førde R
10.10.1998
Data frå Legekårsundersøkinga frå 1993 viste at eit stort fleirtal av norske legar er mot ei legalisering av eutanasi (1). Desse tala er fem år gamle. Mykje tyder på at holdningane til eutanasi er på...
Førde R, Vandvik IH
30.06.1998
Sammendrag Denne artikkelen er basert på en spørreskjemaundersøkelse til landets pediatere/barnekardiologer for å kartlegge deres erfaringer med og holdninger til behandling av barn med hypoplastisk...
Førde R
30.06.1998
Sammendrag Definisjon av nyttelaus behandling har store medisinske, økonomiske og etiske konsekvensar. I denne artikkelen blir det peika på at effekt og nytte er to ulike storleikar fordi...
Førde R, Aasland OG, Nilsen TH
20.03.1997
Sammendrag Denne undersøkelsen presenterer holdninger til abort og aktiv dødshjelp i den norske befolkningen i tidsrommet 1982-95 og sammenlikner disse med holdningene hos et representativt utvalg av...
Førde R, Lie S, Aasland OG
20.03.1997
Sammendrag Et kurs arrangert for og av barneleger i klinisk medisinsk etikk måtte i 1995 avlyses pga. manglende påmelding. På bakgrunn av dette ble et anonymt spørreskjema sendt til alle medlemmene...
Førde R, Aasland O Gjerløw, Akre V
30.09.1996
Sammendrag Med data fra Legekårsundersøkelsen sammenliknes 869 allmennpraktikere, 972 kommuneleger/bydelsleger og 3160 sykehusleger med henblikk på demografiske forhold og opplevelse av sentrale...
Førde R
10.09.1996
Pasienten sin rett til å la eigne preferansar og verdiar påverke medisinske val er nedfelt både i legelova og i dei etiske reglane for legar. Det er prinsipielt to måtar å påvirke medisinsk...