Beinmineraltetthet målt med dobbel røntgenabsorpsjonsmetri

Falch JA, Meyer HE Om forfatterne
Artikkel

Et referansemateriale fra Oslo

Sammendrag


Redusert beinmineraltetthet er den viktigste risikofaktor for fremtidig beinbrudd som i dag kan måles. Individuell risikovurdering gjøres ved å relatere en persons beinmineraltetthettil alders- og kjønnsspesifikke normalverdier. Både beinmineraltetthet og bruddinsidens varierer mellom populasjoner. Man bør derfor vurdere normalverdier for beinmineraltetthet fra sin egen populasjon før man eventuelt benytter seg av de normalverdier som presenteres av leverandørene av beinmåleapparatene. Vi har undersøkt beinmineraltetthet i ryggvirvler, lårhals og hele skjelettet med apparatet Lunar DPX-l hos 385 kvinner og menn fra Oslo i alderen 20-80 år. Selv om verdiene ikke var vesentlig forskjellige fra svenske og finske verdier, vil små forskjeller i middelverdi og spredning ha betydning når man skal gjøre individuell klassifisering av bruddrisiko.

Anbefalte artikler