Osteoporose og brudd i Norge

Falch JA, Meyer HE Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Oppmerksomheten omkring osteoporose og brudd hos eldre har vært økende i de senere år. Det er økt kunnskap om spesifikke norske forhold. Årlig er det anslagsvis 9000 lårhalsbrudd og 15000 underarmsbrudd i Norge. I aldersgruppen over 50 år er det omkring 140000 kvinner og 95000 menn med deformiteter av ryggvirvler som kan være forårsaket av kompresjonsbrudd. Sammenliknet med andre land har vi en meget høy forekomst av brudd. I en europeisk studie viste det seg at beintettheten i en gruppe fra Norge var blant de laveste i Europa. Stor kroppshøyde og lav kroppsmasseindeks hos nordmenn sammenliknet med andre europeere kan forklare noe av den økte bruddhyppigheten, men for øvrig vet vi ikke om forekomst av spesielle risikofaktorer er hyppigere i Norge enn i andre land.

Anbefalte artikler