Eva Albertsen Malt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Albertsen Malt

Ulrik Fredrik Malt, Eva Albertsen Malt, Svein Blomhoff, Inge Refnin
30.05.2002
Funksjonelle somatiske lidelser er et mye brukt, men relativt dårlig definert begrep for medisinsk uforklarlige subjektive helseplager som man antar skyldes psykososiale forhold. Betegnelsen skilles...
Eva Albertsen Malt, Kjetil Sundet
20.05.2002
Nakkesleng er en akselerasjons-deselerasjons-mekanisme der energi blir overført til nakken (1). Den overførte energien kan forårsake skjelett- eller bløtdelsskader som kan gi ulike kliniske...
Eva Albertsen Malt
30.11.2002
Fibromyalgi er et smertesyndrom som forekommer hos ca. 15 000 norske menn og mellom 60 000 og 150 000 norske kvinner. Årsaken til fibromyalgi er fortsatt for en stor del ukjent, men faktorer som arv...
Eva Albertsen Malt, Renate Charlotte Dahl, Trine Marie Haugsand, Ingebjørg H. Ulvestad, Nina Merete Emilsen, Børre Hansen, Yon Eduin Galezo Cardenas, Rolf Olof Skøld, Anne Tove Berge Thorsen, Eva Merete Male Davidsen
05.02.2013
Down syndrome is the most frequently occurring chromosomal abnormality in humans, and in 2010 there were 69 live births of infants with Down syndrome in Norway (1.1 of 1 000 live births) ( 1 ). The...
Eva Albertsen Malt, Renate Charlotte Dahl, Trine Marie Haugsand, Ingebjørg H. Ulvestad, Nina Merete Emilsen, Børre Hansen, Yon Eduin Galezo Cardenas, Rolf Olof Skøld, Anne Tove Berge Thorsen, Eva Merete Male Davidsen
05.02.2013
Downs syndrom er det hyppigst forekommende kromosomavviket hos mennesker, og i 2010 ble det født 69 levende barn med Downs syndrom i Norge (1,1 av 1 000 levende fødte) ( 1 ). Syndromet skyldes...
Eva Albertsen Malt
09.04.2013
Takk for utdyping og presisering vedrørende rutinemessige preoperative nakkebilder hos personer med Downs syndrom. Vår intensjon er ikke å introdusere nye retningslinjer for preoperative rutiner for...
Eva Albertsen Malt
03.11.2015
Bakken, Trine Lise Utviklingshemning og hverdagsvansker Faktorer som påvirker psykisk helse. 208 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 335 ISBN 978-82-05-48025-4 Hensikten med boken...