Psykobiologi ved fibromyalgi

Eva Albertsen Malt Om forfatteren
Artikkel

Fibromyalgi er et smertesyndrom som forekommer hos ca. 15 000 norske menn og mellom 60 000 og 150 000 norske kvinner. Årsaken til fibromyalgi er fortsatt for en stor del ukjent, men faktorer som arv, psykisk stress, psykisk lidelse, infeksjoner og tungt fysisk arbeid har vært knyttet til utviklingen av smertesyndromet.

Den overordnede målsettingen med doktorgradsarbeidet var å utforske sammenhenger mellom psykologiske faktorer, fysiologiske reaksjoner og kroppslige symptomer hos pasienter med fibromyalgi. Ettersom fibromyalgi forekommer svært mye hyppigere hos kvinner enn hos menn, ble bare kvinner inkludert i studien.

Anbefalte artikler