Erlend T. Aasheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend T. Aasheim

Jorunn Sandvik, Anna Laurenius, Ingmar Näslund, Per Videhult, Mikal Wiren, Erlend T. Aasheim
19.02.2018
Fedmekirurgi er effektiv behandling for personer med helseskadelig overvekt som ikke oppnår varig vektreduksjon på annen måte. Etter operasjonen er det nødvendig med daglige vitamin-mineral-tilskudd...
Torgeir T. Søvik, Erlend T. Aasheim, Jon Kristinsson, Carl Fredrik Schou, Arild Nesbakken, Tom Mala
04.01.2007
Overvekt og fedme er et økende problem blant barn og voksne i Norge ( 1 ). Tilstandene er assosiert med økt risiko for blant annet type 2-diabetes, gallesteinssykdom, søvnapné, hypertensjon og hjerte...
Erlend T. Aasheim, Tom Mala, Torgeir T. Søvik, Jon Kristinsson, Thomas Bøhmer
04.01.2007
Forekomsten av fedme øker både blant barn og voksne i Norge ( 1 ). Fedme øker risikoen for type 2-diabetes, koronar hjertesykdom, hypertensjon, slag, enkelte kreftsykdommer, galleblæresykdom,...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Prevention of weight gain requires measures that reach the entire population In 2005, when I started out as a PhD research fellow in the field of obesity, ambitions were set high. Norway, and...
Erlend T. Aasheim
27.03.2012
Anecdotal patient descriptions have been of great importance for the development of clinical medicine and previously had a central place in medical publishing. This tradition is also true for Norway...
Petter Gjersvik, Pål Gulbrandsen, Erlend T. Aasheim, Magne Nylenna
10.12.2013
The title – the headline – of a scientific article is important for several reasons, including for attracting attention and arousing the interest of potential readers ( 1  –  4 ). All manuscripts...
Torgeir T. Søvik, Babak Irandoust, Kåre I. Birkeland, Erlend T. Aasheim, Carl Fredrik Schou, Jon Kristinsson, Tom Mala
01.07.2010
Prevalensen av fedme har økt i Norge de siste tiårene ( 1 ). Overvekt og fedme disponerer for type 2-diabetes. Minst 100 000 personer i Norge har kjent type 2-diabetes, men den reelle forekomsten er...
Erlend T. Aasheim
01.07.2011
Student ved forskerlinjen har undersøkt en dyremodell for Alexanders sykdom. Tore Wergeland Meisingset og Ursula Sonnewald. Foto Tore Syversen Alexanders sykdom er en sjelden, medfødt...
Erlend T. Aasheim
06.05.2011
Sikkerheten ved vaksinering mot influensa A(H1N1) var god, ifølge kinesiske forskere, som har oppsummert rapporterte bivirkninger etter 89,6 millioner vaksinedoser. Forekomsten av sjeldne, men...
Erlend T. Aasheim
20.05.2011
Endringer i kollagensammensetningen kan ha betydning for hjertets mekaniske egenskaper. Dette viser ny norsk forskning. Johannes L. Bjørnstad (til venstre) og Theis Tønnessen,...
Erlend T. Aasheim
09.08.2011
Få pasienter utvikler problematisk opioidbruk etter kortvarig behandling. Det viser en norsk studie. Olav Magnus S. Fredheim (til venstre) og Petter C. Borchgrevink. Foto Kristian Svendsen...
Erlend T. Aasheim
09.08.2011
Den økte risikoen for atypiske frakturer i femur ved bisfofonatbruk er liten. Det viser en svensk studie. Illustrasjonsfoto Sciencephoto/SCANPIX Bisfosfonater minsker den totale risikoen for brudd...
Erlend T. Aasheim
20.09.2011
Immobilisering med armen i utadrotert stilling etter primær fremre skulderluksasjon minsker ikke risikoen for residiv. Det viser en ny norsk multisenterstudie. Sigurd Liavaag og Svein...
Erlend T. Aasheim
17.06.2011
Pioglitazon til personer med nedsatt glukosetoleranse ga redusert risiko for å utvikle type 2-diabetes, men mer ødemer og større vektøkning. Personer med nedsatt glukosetoleranse har økt risiko for å...
Erlend T. Aasheim
06.09.2011
Norske forskere har utviklet en ny modell for å predikere risikoen for død ved hjertekirurgi. Artikkelens førsteforfatter er forskerlinjestudent. Vibeke Videm, Kristin Sandal Berg...
Carl Fredrik Schou, Torgeir T. Søvik, Erlend T. Aasheim, Jon Kristinsson, Tom Mala
04.10.2011
Kirurgisk behandling av sykelig fedme fører til langvarig vektreduksjon og bedring av vektrelaterte tilleggsykdommer og helserelatert livskvalitet ( 1  –  4 ). Laparoskopisk gastrisk bypass er...
Erlend T. Aasheim
13.12.2011
Medfødt hjertefeil kan oppdages tidligere ved hjelp av pulsoksymetri. Illustrasjonsfoto Istockphoto Medfødt hjertefeil kan oppdages ved ultralydundersøkelse i svangerskapet eller ved klinisk...
Dag Hofsø, Erlend T. Aasheim, Torgeir T. Søvik, Gunn Signe Jakobsen, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu, Alf Tore Aas, Jon Kristinsson, Jøran Hjelmesæth
04.10.2011
I 2004 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å etablere behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 40 kg/m² eller BMI ≥ 35 kg/m² med en eller...
Erlend T. Aasheim
13.12.2011
Mange av redningsarbeiderne ved World Trade Center i New York fikk fysiske og psykiske helseplager etter terrorhendelsene. Mer enn 50 000 personer deltok i rednings- og gjenopprettingsarbeidet etter...
Erlend T. Aasheim
23.08.2011
Operasjon med skiveprotese kan gi bedre funksjon og mindre smerter enn tverrfaglig rehabilitering ved kroniske korsryggssmerter. Førsteforfatter Christian Hellum (til venstre) og...