Erlend T. Aasheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend T. Aasheim

Jorunn Sandvik, Anna Laurenius, Ingmar Näslund, Per Videhult, Mikal Wiren, Erlend T. Aasheim
19.02.2018
Fedmekirurgi er effektiv behandling for personer med helseskadelig overvekt som ikke oppnår varig vektreduksjon på annen måte. Etter operasjonen er det nødvendig med daglige vitamin-mineral-tilskudd...
Erlend T. Aasheim, Tom Mala, Torgeir T. Søvik, Jon Kristinsson, Thomas Bøhmer
04.01.2007
Forekomsten av fedme øker både blant barn og voksne i Norge ( 1 ). Fedme øker risikoen for type 2-diabetes, koronar hjertesykdom, hypertensjon, slag, enkelte kreftsykdommer, galleblæresykdom,...
Torgeir T. Søvik, Erlend T. Aasheim, Jon Kristinsson, Carl Fredrik Schou, Arild Nesbakken, Tom Mala
04.01.2007
Overvekt og fedme er et økende problem blant barn og voksne i Norge ( 1 ). Tilstandene er assosiert med økt risiko for blant annet type 2-diabetes, gallesteinssykdom, søvnapné, hypertensjon og hjerte...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Prevention of weight gain requires measures that reach the entire population In 2005, when I started out as a PhD research fellow in the field of obesity, ambitions were set high. Norway, and...
Erlend T. Aasheim
27.03.2012
Anecdotal patient descriptions have been of great importance for the development of clinical medicine and previously had a central place in medical publishing. This tradition is also true for Norway...
Petter Gjersvik, Pål Gulbrandsen, Erlend T. Aasheim, Magne Nylenna
10.12.2013
The title – the headline – of a scientific article is important for several reasons, including for attracting attention and arousing the interest of potential readers ( 1  –  4 ). All manuscripts...
Torgeir T. Søvik, Babak Irandoust, Kåre I. Birkeland, Erlend T. Aasheim, Carl Fredrik Schou, Jon Kristinsson, Tom Mala
01.07.2010
Prevalensen av fedme har økt i Norge de siste tiårene ( 1 ). Overvekt og fedme disponerer for type 2-diabetes. Minst 100 000 personer i Norge har kjent type 2-diabetes, men den reelle forekomsten er...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Tilleggsbehandling med thalidomid gir økt overlevelse hos pasienter med myelomatose, viser metaanalyse ledet av norske forskere. Øyvind Hjertner (til venstre), Anders Waage og Peter...
Erlend T. Aasheim
03.06.2011
Risikoen for søvnproblemer er spesielt økt ved kronisk hodepine. Det viser forskning fra Trondheim. Artikkelens førsteforfatter er forskerlinjestudent. Siv Steinsmo Ødeg...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Blant røykere som mottok automatisk utsendte tekstmeldinger med motiverende innhold, var det flere som sluttet å røyke enn blant dem som ikke fikk slike meldinger. Illustrasjonsfoto Colourbox Røyking...
Erlend T. Aasheim
18.10.2011
Myokardskade ved kolsforverring er hyppig og forbundet med økt dødelighet. Det viser en norsk studie. Pål H. Brekke og Arne Didrik Høiseth. Foto Pål H. Brekke Mange...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Intensiv behandling ved type 2-diabetes oppdaget etter screening ga bedring med tanke på kardiovaskulære risikofaktorer, men ikke på kardiovaskulære hendelser og død. Dødeligheten hos personer med...
Erlend T. Aasheim
15.11.2011
Verken sertralin eller mirtazapin har effekt på depresjon hos pasienter med demens. Illustrasjonsfoto Istockphoto Depresjon er hyppig hos mennesker med demens, men det er usikkert hvordan tilstanden...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Forebygging av vektøkning krever tiltak som når hele befolkningen Da jeg i 2005 startet som doktorgradsstipendiat innen fedme, var ambisjonene store. Norge, og på sikt verden, skulle hjelpes ned i...
Erlend T. Aasheim
01.07.2011
Student ved forskerlinjen har undersøkt en dyremodell for Alexanders sykdom. Tore Wergeland Meisingset og Ursula Sonnewald. Foto Tore Syversen Alexanders sykdom er en sjelden, medfødt...
Erlend T. Aasheim
06.05.2011
Sikkerheten ved vaksinering mot influensa A(H1N1) var god, ifølge kinesiske forskere, som har oppsummert rapporterte bivirkninger etter 89,6 millioner vaksinedoser. Forekomsten av sjeldne, men...
Erlend T. Aasheim
20.05.2011
Endringer i kollagensammensetningen kan ha betydning for hjertets mekaniske egenskaper. Dette viser ny norsk forskning. Johannes L. Bjørnstad (til venstre) og Theis Tønnessen,...
Erlend T. Aasheim
09.08.2011
Få pasienter utvikler problematisk opioidbruk etter kortvarig behandling. Det viser en norsk studie. Olav Magnus S. Fredheim (til venstre) og Petter C. Borchgrevink. Foto Kristian Svendsen...
Erlend T. Aasheim
09.08.2011
Den økte risikoen for atypiske frakturer i femur ved bisfofonatbruk er liten. Det viser en svensk studie. Illustrasjonsfoto Sciencephoto/SCANPIX Bisfosfonater minsker den totale risikoen for brudd...
Erlend T. Aasheim
20.09.2011
Immobilisering med armen i utadrotert stilling etter primær fremre skulderluksasjon minsker ikke risikoen for residiv. Det viser en ny norsk multisenterstudie. Sigurd Liavaag og Svein...