Erlend T. Aasheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend T. Aasheim

Dag Hofsø, Erlend T. Aasheim, Torgeir T. Søvik, Gunn Signe Jakobsen, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu, Alf Tore Aas, Jon Kristinsson, Jøran Hjelmesæth
04.10.2011
I 2004 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å etablere behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 40 kg/m² eller BMI ≥ 35 kg/m² med en eller...
Erlend T. Aasheim
13.12.2011
Mange av redningsarbeiderne ved World Trade Center i New York fikk fysiske og psykiske helseplager etter terrorhendelsene. Mer enn 50 000 personer deltok i rednings- og gjenopprettingsarbeidet etter...
Erlend T. Aasheim
23.08.2011
Operasjon med skiveprotese kan gi bedre funksjon og mindre smerter enn tverrfaglig rehabilitering ved kroniske korsryggssmerter. Førsteforfatter Christian Hellum (til venstre) og...
Erlend T. Aasheim
13.12.2011
Fysisk aktivitet på fritiden tilsvarende 15 minutter daglig kan gi forlenget levetid. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto Istockphoto Fysisk aktivitet gir mange helsegevinster. Ved...
Erlend T. Aasheim
23.08.2011
Fysisk aktiviserende dataspill hadde gunstig effekt ved fedme hos barn som i utgangspunktet spilte konvensjonelle dataspill. Illustrasjonsfoto SCANPIX Passive aktiviteter som å se på TV eller spille...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Tilleggsbehandling med thalidomid gir økt overlevelse hos pasienter med myelomatose, viser metaanalyse ledet av norske forskere. Øyvind Hjertner (til venstre), Anders Waage og Peter...
Erlend T. Aasheim
03.06.2011
Risikoen for søvnproblemer er spesielt økt ved kronisk hodepine. Det viser forskning fra Trondheim. Artikkelens førsteforfatter er forskerlinjestudent. Siv Steinsmo Ødeg...
Erlend T. Aasheim
01.11.2011
Blant røykere som mottok automatisk utsendte tekstmeldinger med motiverende innhold, var det flere som sluttet å røyke enn blant dem som ikke fikk slike meldinger. Illustrasjonsfoto Colourbox Røyking...
Erlend T. Aasheim
18.10.2011
Myokardskade ved kolsforverring er hyppig og forbundet med økt dødelighet. Det viser en norsk studie. Pål H. Brekke og Arne Didrik Høiseth. Foto Pål H. Brekke Mange...
Erlend T. Aasheim
10.01.2012
Gratis deltakelse i kommersielt slankeprogram ga større vekttap enn behandling hos allmennpraktiker, viser ny studie. Effektive behandlingsstrategier for fedme i primærhelsetjenesten er sårt...
Erlend T. Aasheim
07.02.2012
En av fire personer over 35 år vil få diagnostisert kronisk obstruktiv lungesykdom i løpet av livet, viser kanadisk studie. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) forekommer hyppig , har høy...
Erlend T. Aasheim
06.03.2012
Et trenings- og støtteprogram for å oppdage vold i nære relasjoner førte til en stor økning i antall oppdagede tilfeller. Illustrasjonsfoto Istockphoto Vold i nære relasjoner kan ha alvorlige...
Erlend T. Aasheim
11.12.2012
Perifere venekanyler kan ligge til det er klinisk indisert å fjerne dem, ifølge australske forskere. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Opptil 70 % av dem som innlegges i sykehus,...
Erlend T. Aasheim
12.06.2012
Høye bisfenol A-nivåer i urin var assosiert med økt risiko for utvikling av koronar hjertesykdom. Hormonliknende stoffer, ofte omtalt som hormonhermere (endocrine disruptors), finnes i miljøet og...
Erlend T. Aasheim
27.03.2012
Kasuistiske pasientbeskrivelser har hatt stor betydning for utviklingen av klinisk medisin og hadde tidligere en sentral plass innen medisinsk publisering. Denne tradisjonen gjelder også for Norge (...
Erlend T. Aasheim
22.01.2013
Den forventede levetiden for kvinner som røyker, er over ti år kortere enn levetiden til kvinner som ikke røyker. Illustrasjonsfoto Istockphoto Sammenhengen mellom røyking og dødelighet er best...
Petter Gjersvik, Pål Gulbrandsen, Erlend T. Aasheim, Magne Nylenna
10.12.2013
Tittelen – overskriften – på en vitenskapelig artikkel er viktig, blant annet for å tiltrekke oppmerksomhet og vekke interesse hos potensielle lesere ( 1  –  4 ). Alle manuskripter som sendes inn til...
Erlend T. Aasheim
22.01.2013
Fremtiden er vifteformet. Viftediagrammet viser kjente verdier som en strek og en sannsynlighetsdistribusjon for fremtidige verdier i vifteform. De mest sannsynlige fremtidige verdiene har mø...
Petter Gjersvik, Pål Gulbrandsen, Erlend T. Aasheim, Magne Nylenna
25.02.2014
Vi setter stor pris på at vår studie om manustitler vekker interesse hos erfarne forskere. Det er riktig at noen manuskripter blir refusert av redaksjonen uten ekstern fagvurdering, men det er ikke...
Erlend T. Aasheim
28.01.2014
Bagchi, Debasis Preuss, Harry G. Obesity Epidemiology, pathophysiology, and prevention. 2. utg. 1 008 s, tab, ill. Oxon: CRC Press, 2012. Pris GBP 108 ISBN 978-1-4398-5425-9 Målgruppen er leger,...
  •