Erlend T. Aasheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend T. Aasheim

Erlend T. Aasheim
09.08.2011
Den økte risikoen for atypiske frakturer i femur ved bisfofonatbruk er liten. Det viser en svensk studie. Illustrasjonsfoto Sciencephoto/SCANPIX Bisfosfonater minsker den totale risikoen for brudd...
Erlend T. Aasheim
20.09.2011
Immobilisering med armen i utadrotert stilling etter primær fremre skulderluksasjon minsker ikke risikoen for residiv. Det viser en ny norsk multisenterstudie. Sigurd Liavaag og Svein...
Erlend T. Aasheim
17.06.2011
Pioglitazon til personer med nedsatt glukosetoleranse ga redusert risiko for å utvikle type 2-diabetes, men mer ødemer og større vektøkning. Personer med nedsatt glukosetoleranse har økt risiko for å...
Erlend T. Aasheim
06.09.2011
Norske forskere har utviklet en ny modell for å predikere risikoen for død ved hjertekirurgi. Artikkelens førsteforfatter er forskerlinjestudent. Vibeke Videm, Kristin Sandal Berg...
Carl Fredrik Schou, Torgeir T. Søvik, Erlend T. Aasheim, Jon Kristinsson, Tom Mala
04.10.2011
Kirurgisk behandling av sykelig fedme fører til langvarig vektreduksjon og bedring av vektrelaterte tilleggsykdommer og helserelatert livskvalitet ( 1  –  4 ). Laparoskopisk gastrisk bypass er...
Erlend T. Aasheim
13.12.2011
Medfødt hjertefeil kan oppdages tidligere ved hjelp av pulsoksymetri. Illustrasjonsfoto Istockphoto Medfødt hjertefeil kan oppdages ved ultralydundersøkelse i svangerskapet eller ved klinisk...
Dag Hofsø, Erlend T. Aasheim, Torgeir T. Søvik, Gunn Signe Jakobsen, Line Kristin Johnson, Rune Sandbu, Alf Tore Aas, Jon Kristinsson, Jøran Hjelmesæth
04.10.2011
I 2004 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å etablere behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 40 kg/m² eller BMI ≥ 35 kg/m² med en eller...
Erlend T. Aasheim
13.12.2011
Mange av redningsarbeiderne ved World Trade Center i New York fikk fysiske og psykiske helseplager etter terrorhendelsene. Mer enn 50 000 personer deltok i rednings- og gjenopprettingsarbeidet etter...
Erlend T. Aasheim
23.08.2011
Operasjon med skiveprotese kan gi bedre funksjon og mindre smerter enn tverrfaglig rehabilitering ved kroniske korsryggssmerter. Førsteforfatter Christian Hellum (til venstre) og...
Erlend T. Aasheim
10.01.2012
Gratis deltakelse i kommersielt slankeprogram ga større vekttap enn behandling hos allmennpraktiker, viser ny studie. Effektive behandlingsstrategier for fedme i primærhelsetjenesten er sårt...
Erlend T. Aasheim
07.02.2012
En av fire personer over 35 år vil få diagnostisert kronisk obstruktiv lungesykdom i løpet av livet, viser kanadisk studie. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) forekommer hyppig , har høy...
Erlend T. Aasheim
06.03.2012
Et trenings- og støtteprogram for å oppdage vold i nære relasjoner førte til en stor økning i antall oppdagede tilfeller. Illustrasjonsfoto Istockphoto Vold i nære relasjoner kan ha alvorlige...
Erlend T. Aasheim
11.12.2012
Perifere venekanyler kan ligge til det er klinisk indisert å fjerne dem, ifølge australske forskere. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix Opptil 70 % av dem som innlegges i sykehus,...
Erlend T. Aasheim
12.06.2012
Høye bisfenol A-nivåer i urin var assosiert med økt risiko for utvikling av koronar hjertesykdom. Hormonliknende stoffer, ofte omtalt som hormonhermere (endocrine disruptors), finnes i miljøet og...
Erlend T. Aasheim
27.03.2012
Kasuistiske pasientbeskrivelser har hatt stor betydning for utviklingen av klinisk medisin og hadde tidligere en sentral plass innen medisinsk publisering. Denne tradisjonen gjelder også for Norge (...
Erlend T. Aasheim
22.01.2013
Den forventede levetiden for kvinner som røyker, er over ti år kortere enn levetiden til kvinner som ikke røyker. Illustrasjonsfoto Istockphoto Sammenhengen mellom røyking og dødelighet er best...
Erlend T. Aasheim
22.01.2013
Fremtiden er vifteformet. Viftediagrammet viser kjente verdier som en strek og en sannsynlighetsdistribusjon for fremtidige verdier i vifteform. De mest sannsynlige fremtidige verdiene har mørkest...
Petter Gjersvik, Pål Gulbrandsen, Erlend T. Aasheim, Magne Nylenna
10.12.2013
Tittelen – overskriften – på en vitenskapelig artikkel er viktig, blant annet for å tiltrekke oppmerksomhet og vekke interesse hos potensielle lesere ( 1  –  4 ). Alle manuskripter som sendes inn til...
Petter Gjersvik, Pål Gulbrandsen, Erlend T. Aasheim, Magne Nylenna
25.02.2014
Vi setter stor pris på at vår studie om manustitler vekker interesse hos erfarne forskere. Det er riktig at noen manuskripter blir refusert av redaksjonen uten ekstern fagvurdering, men det er ikke...
Erlend T. Aasheim
28.01.2014
Bagchi, Debasis Preuss, Harry G. Obesity Epidemiology, pathophysiology, and prevention. 2. utg. 1 008 s, tab, ill. Oxon: CRC Press, 2012. Pris GBP 108 ISBN 978-1-4398-5425-9 Målgruppen er leger,...
  •