()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høye bisfenol A-nivåer i urin var assosiert med økt risiko for utvikling av koronar hjertesykdom.

  Hormonliknende stoffer, ofte omtalt som hormonhermere (endocrine disruptors), finnes i miljøet og påvirker endokrinologiske systemer hos mennesker. Et eksempel er bisfenol A, en kjemisk forbindelse som påvirker østrogenreseptorer. Det brukes til produksjonen av metallbokser for oppbevaring av mat og til harde, gjennomsiktige plastflasker av polykarbonat. Små mengder bisfenol A kan overføres fra disse beholderne til mat og drikke, slik at mennesker eksponeres via kosten. Tverrsnittsstudier har vist høyere bisfenol A-nivåer i urin hos personer med hjertesykdom sammenliknet med nivåer hos friske. Engelske forskere har nå studert problemstillingen i en nøstet kasus-kontroll-studie (1).

  758 personer diagnostisert med koronarsykdom og 861 kontrollpersoner inngikk i studien. Deltakerne var i alderen 40 – 74 år, hadde ikke koronarsykdom ved studiestart og ble fulgt i 6,8 år i gjennomsnitt. Høyere bisfenol A-nivåer ved studiestart var forbundet med en svak, men statistisk signifikant økt risiko for utvikling av koronarsykdom i oppfølgingsperioden – med oddsratio 1,11 (KI 1,00 – 1,23) per standardavvik økning i urinnivå, etter justering for risikofaktorer som alder, kjønn, kroppsmasseindeks, røyking, lipidnivåer og fysisk aktivitet.

  At det bare var en svak assosiasjon mellom bisfenol A-nivåer i urin og utvikling av hjertesykdom, kan skyldes generelt lave urinnivåer i studien og at individer har stor tilfeldig variasjon i urinnivå. Alternativt kan assosiasjonen skyldes ufullstendig justering for konfundere. Én mulig konfunder er inntak av sukkerholdige drikker fra boks.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media