Erik L. Werner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik L. Werner

Nicolay Blix Werner, Kjersti Myhre, Erik L. Werner
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1275–8. I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1277 skal det i tabell 2 stå: Tabell 2 Variabel Ustandardisert β (95 % KI) Alder (år) 0,13 (-0,29–0,551) Kjønn (mann vs...
Nicolay Blix Werner, Kjersti Myhre, Erik L. Werner
19.09.2019
Ryggplager er et helseproblem for den enkelte og for samfunnet. Ingen annen lidelse rammer så mange og fører til mer arbeidsuførhet ( 1 ). Direkte og indirekte kostnader er 13–15 milliarder kroner...
Erik L. Werner
25.09.2003
Håkon Lie presenterte i Tidsskriftet nr. 15/2003 en intervensjonsstudie blant allmennleger i et distrikt, hvor kompetanseheving gjennom kurs, video, hospitering og takstsystemet ikke påvirket legenes...
Erik L. Werner, Even Lærum, Camilla Ihlebæk
10.08.2002
Tabell  1 Demografisk fordeling av alle pasientene Antall ( %) Kjønn Menn 113 (51,3) Kvinner 107 (48,7) Alder (år) 10 – 20 17 (7,7) 21 – 30 33 (15,0) 31 – 40 54 (24,5) 41 – 50 53 (24,1) 51 – 60 40 (...
Even Lærum, Erik L. Werner, Jan Sture Skouen
20.06.2002
Sonja Fossum har i dette nummer av Tidsskriftet en omtale av Nasjonalt Ryggnettverks nylig utgitte kunnskapsbaserte retningslinjer for akutte korsryggssmerter (1). Fossum skriver: ”De nye...
Even Lærum, Erik L. Werner
30.04.2002
Vi takker fagmiljøet ved sykehuset i Telemark for kommentarene til de tverrfaglige kliniske retningslinjene for akutte korsryggssmerter som nylig er utgitt. Det er ønskelig at retningslinjene blir...
Erik L. Werner
30.05.2001
I mars 2000 ble legevakten i Arendal slått sammen med legevaktene for kommunene omkring. Bakgrunnen for sammenslåingen var et ønske om hjelp fra leger i de mindre kommunene, som særlig følte at...
Erik L. Werner
30.05.2001
Det pågår mye forskning om både kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder ved akutte rygglidelser. En dominerende majoritet av disse behandles i primærhelsetjenesten, og plagene er oftest...
Erik L. Werner, Camilla Ihlebæk
12.11.2012
«Back pain» is a condition that still «affects the most and costs the most» ( 1 ), and one-third of the population reports to have had back pain during the previous few weeks ( 2 ). Spinal problems...
Even Lærum, Jens Ivar Brox, Erik L. Werner
18.11.2010
Rygglidelser representerer et stort helse- og samfunnsmedisinsk problem og er en utfordring for klinikerne som skal håndtere ryggpasienter ( 1 ). Det er vist i flere studier fra inn- og utland at ca...
Erik L. Werner, Aage Indahl
30.06.2005
Pasienter med ryggsmerter oppsøker mange ulike yrkesutøvere ( 1 ), men bare leger, fysioterapeuter og kiropraktorer har offentlig godkjenning for å utrede og behandle ryggplager ( 2 ). Mens leger og...
Erik L. Werner, Jens Ivar Brox, Even Lærum
09.08.2011
Håkon Lie er en nestor i norsk ryggmedisinsk miljø og initierte i sin tid opprettelsen av den tverrfaglige Norsk Forening for Ryggforskning. Med denne bakgrunnen er det vanskelig å forstå at han i...
Erik L. Werner
04.09.2012
Hasenbring, Monika I. Rusu, Adina C. Turk, Dennis C From acute to chronic back pain Risk factors, mechanisms, and clinical implications. 590 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris...
Erik L. Werner
07.08.2012
Lind, Per Ryggen Undersøgelse og behandling af nedre ryg. 2. utg. 472 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 598 ISBN 978-87-628-0985-7 Dette er en omfattende lærebok om...
Erik L. Werner
24.01.2012
Vond rygg er fortsatt blant de hyppigste årsaker til sykefravær, til tross for at gjeldende retningslinjer anbefaler vanlig aktivitet ved uspesifikke ryggplager. Illustrasjonsfoto Istockphoto I en...
Erik L. Werner, Camilla Ihlebæk
12.11.2012
«Vond rygg» er en lidelse som fortsatt «rammer flest og koster mest» ( 1 ), og en tredel av befolkningen angir å ha hatt vondt i ryggen i løpet av de to siste ukene ( 2 ). Ryggplager svarer for 11 %...