Rettelse: Tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med ryggsmerter ved et lokalsykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1275–8.

  I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1277 skal det i tabell 2 stå:

  Tabell

  Tabell 2

  Variabel

  Ustandardisert β (95 % KI)

  Alder (år)

  0,13 (-0,29–0,551)

  Kjønn (mann vs. kvinne)

  8,81 (-0,271–17,88)

  Sykmeldingsprosenten ved studiestart

  0,32 (0,153–0,494)

  Endring i RMDQ-skår (0–12 uker)

  3,25 (2,31–4,20)

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media