Engeland A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Engeland A

Bjørge T, Tropé CG, Engeland A
20.03.1999
Sammendrag Screening er per definisjon prosessen for å identifisere preklinisk sykdom hos asymptomatiske individer. Screening tar sikte på å forsinke og stanse sykdomsprosesser som alt er i gang,...
Engeland A, Kopjar B
28.02.1999
Sammendrag En stor andel barn opplever større eller mindre skader i løpet av oppveksten. I Norge har vi et befolkningsbasert skaderegister som dekker hele befolkningen i Drammen, Stavanger, Trondheim...
Bjørge T, Engeland A, Hansen S, Tropé CG
20.06.1998
Sammendrag I denne artikkelen blir trender i insidens, prognose og mortalitet for pasienter med ovarialcancer og borderlinetumorer i Norge fra 1950- til 1990-årene beskrevet. Totalt 14352 nye...
Engeland A, Bjørge T
30.05.1998
Sammendrag Spørsmålet om hvorvidt passiv røyking forårsaker kreft har vært diskutert hyppig i løpet av de siste 20 årene. Det er vanskelig å gjøre gode undersøkelser rundt denne problemstillingen bl...
Daae LNW, Engeland A, Freng A
20.10.1997
Sammendrag Artikkelen omhandler funnene ved totalproteinbestemmelse og elektroforese med subkvantitering av serumproteiner hos 84 pasienter med nyoppdaget kreft i munnhule/svelg og hos 89 samsvarende...