Passiv røyking og kreftrisiko

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Spørsmålet om hvorvidt passiv røyking forårsaker kreft har vært diskutert hyppig i løpet av de siste 20 årene. Det ervanskelig å gjøre gode undersøkelser rundt denne problemstillingen bl.a. fordi den eventuelt økte kreftrisikoen erliten, og også fordi det kan ta lang tid fra eksponering til manifestert kreftsykdom.

  Tobakksindustrien har også forsøkt å fremheve undersøkelser som ikke viser noen økt risiko og å holde debatten igang om hvorvidt passiv røyking i det hele tatt er farlig.

  Når det gjelder lungekreft og passiv røyking er det gjort såpass mange undersøkelser at det er rimelig å konkluderemed at passiv røyking øker risikoen for denne kreftformen. For andre kreftformer er det foretatt for få undersøkelsertil at det kan trekkes noen konklusjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media