Passiv røyking og kreftrisiko

Engeland A, Bjørge T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Spørsmålet om hvorvidt passiv røyking forårsaker kreft har vært diskutert hyppig i løpet av de siste 20 årene. Det er vanskelig å gjøre gode undersøkelser rundt denne problemstillingen bl.a. fordi den eventuelt økte kreftrisikoen er liten, og også fordi det kan ta lang tid fra eksponering til manifestert kreftsykdom.

Tobakksindustrien har også forsøkt å fremheve undersøkelser som ikke viser noen økt risiko og å holde debatten i gang om hvorvidt passiv røyking i det hele tatt er farlig.

Når det gjelder lungekreft og passiv røyking er det gjort såpass mange undersøkelser at det er rimelig å konkludere med at passiv røyking øker risikoen for denne kreftformen. For andre kreftformer er det foretatt for få undersøkelser til at det kan trekkes noen konklusjoner.

Anbefalte artikler