Screening mot kreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Screening er per definisjon prosessen for å identifisere preklinisk sykdom hos asymptomatiske individer. Screening tarsikte på å forsinke og stanse sykdomsprosesser som alt er i gang, oftest gjennom tidlig diagnose og tidlig innsettendebehandling. Formålet med screening er å redusere mortaliteten eller morbiditeten til pasienter som har sykdommen manscreener med henblikk på.

  Bare et mindre antall kreftsykdommer egner seg for screening. Dette skyldes bl.a. at en rekke forutsetninger må væretil stede for at programmene skal ha den tilsiktede effekt. Per dags dato er det bare screening mot cervix- ogmammacancer som anbefales som landsomfattende masseundersøkelser i Norge. Screening mot kolorektal cancer er planlagtsom et prøveprosjekt. Det er også tatt initiativ til en norsk studie av screening mot prostatacancer. Screening motandre kreftformer anbefales ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media