Screening mot kreft

Bjørge T, Tropé CG, Engeland A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Screening er per definisjon prosessen for å identifisere preklinisk sykdom hos asymptomatiske individer. Screening tar sikte på å forsinke og stanse sykdomsprosesser som alt er i gang, oftest gjennom tidlig diagnose og tidlig innsettende behandling. Formålet med screening er å redusere mortaliteten eller morbiditeten til pasienter som har sykdommen man screener med henblikk på.

Bare et mindre antall kreftsykdommer egner seg for screening. Dette skyldes bl.a. at en rekke forutsetninger må være til stede for at programmene skal ha den tilsiktede effekt. Per dags dato er det bare screening mot cervix- og mammacancer som anbefales som landsomfattende masseundersøkelser i Norge. Screening mot kolorektal cancer er planlagt som et prøveprosjekt. Det er også tatt initiativ til en norsk studie av screening mot prostatacancer. Screening mot andre kreftformer anbefales ikke.

Anbefalte artikler