Skader blant barn behandlet ved legevakt og i sykehus 1990-97

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En stor andel barn opplever større eller mindre skader i løpet av oppveksten. I Norge har vi et befolkningsbasertskaderegister som dekker hele befolkningen i Drammen, Stavanger, Trondheim og Harstad. Alle skader som behandles vedlegevakt eller sykehus i disse byene registreres. I denne undersøkelsen er skaderegisteret brukt til å gi enepidemiologisk oversikt over forekomsten av skader blant barn i alderen 0-14 år.

  Studien er basert på alle skader registrert i perioden 1990-97 blant 61500 barn under 15 år. Totalt ble detregistrert 57000 skader, dvs. 116 skader per 1000 barneår. Av skadene ble 2% betegnet som alvorlige. Totalt var 36% avskadene forårsaket av hjemmeulykker, 13% av sportsulykker og 13% av skoleulykker. Gutter var mer utsatt for skader ennjenter med gjennomsnittlig 2,0 skader blant gutter og 1,5 skader blant jenter i løpet av de 15 første leveårene. Dentype data fra det nasjonale skaderegisteret som presenteres her, kan danne grunnlag for målrettet forebygging ogforskning på skader blant barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media