Skader blant barn behandlet ved legevakt og i sykehus 1990-97

Engeland A, Kopjar B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En stor andel barn opplever større eller mindre skader i løpet av oppveksten. I Norge har vi et befolkningsbasert skaderegister som dekker hele befolkningen i Drammen, Stavanger, Trondheim og Harstad. Alle skader som behandles ved legevakt eller sykehus i disse byene registreres. I denne undersøkelsen er skaderegisteret brukt til å gi en epidemiologisk oversikt over forekomsten av skader blant barn i alderen 0-14 år.

Studien er basert på alle skader registrert i perioden 1990-97 blant 61500 barn under 15 år. Totalt ble det registrert 57000 skader, dvs. 116 skader per 1000 barneår. Av skadene ble 2% betegnet som alvorlige. Totalt var 36% av skadene forårsaket av hjemmeulykker, 13% av sportsulykker og 13% av skoleulykker. Gutter var mer utsatt for skader enn jenter med gjennomsnittlig 2,0 skader blant gutter og 1,5 skader blant jenter i løpet av de 15 første leveårene. Den type data fra det nasjonale skaderegisteret som presenteres her, kan danne grunnlag for målrettet forebygging og forskning på skader blant barn.

Anbefalte artikler