Nyttig om brystkreft

Ellen Schlichting Om forfatteren
Artikkel

Jacobs, Lisa

Finlayson, Christina

Breast cancer

Early diagnosis and treatment of cancer series. 388 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010. Pris GBP 90

ISBN 978-1-4160-4932-6

Brystkreft rammer nær 200 000 kvinner verden over og er den nest hyppigste årsaken til død av kreft hos kvinner. I 2009 døde ca. 40 000 kvinner av denne sykdommen. Amerikanske kvinner har en spesielt stor insidens av sykdommen, og hele én av åtte vil få denne sykdommen i løpet av livet (ca. én av 12 i Norge). Kombinasjonen av høy insidens, sterke pasientorganisasjoner og stor forskningsinnsats har ført til store forbedringer innen diagnostikk og behandling de siste tiårene.

Boken er del av en serie bøker om tidlig diagnose og behandling av kreft, og det er tidligere utgitt bøker om dette for ovarialkreft, kolorektal kreft, prostatakreft og hode- og halskreft. Målgruppen er allmennpraktikere og pasienter/pårørende som vil lære mer om å forebygge, ev. behandle tidlig brystkreft.

Det er 32 kapitler skrevet av stort sett forskjellige forfattere. Kapitlene dekker tradisjonelle lærebokoppsett for denne typen bøker. Her finner vi kapitler om preinvasiv og invasiv kreft, risikofaktorer, kirurgiske teknikker inkl. rekonstruksjon, strålebehandling, adjuvant og neoadjuvant behandling og prognose. Kunnskapen om molekylære profiler har kommet så langt at det nå er viet et eget kapittel og vurdert i relasjon til behandlingsvalg ved brystkreft. Intraoperativ strålebehandling er godt beskrevet med de ulike teknikkene, inklusive ulempene med slik behandling. Ductoskopi av bryst er det mange som tror kan få stor betydning, og denne metoden er beskrevet og illustrert i detalj i et eget kapittel. Alt i alt er dette en godt oppdatert lærebok.

Forfatterne innleder alle kapitlene med en kort oppsummering i form av nøkkelpunkter. Det er mange figurer og illustrasjoner samt fyldige referanselister. De fleste bildene har et veldig gammelmodig, gulnet preg, og det er faktisk min største innvending. Histologiske bilder er derimot av utmerket kvalitet. Noen bilder har ingen verdi som illustrasjon, f.eks. når det gjelder påvisning av vaktpostlymfeknuter. For en som ikke vet hvordan dette ser ut, vil bildet være mer forvirrende enn oppklarende.

Papirkvaliteten er veldig bra med glanset papir. Innbindingen er god og tåler mye bruk.

Ingen av forfatterne er tidligere kjent for meg, men de skriver alle godt om hver sine emner, og det er faktisk nokså lik oppbygging og jevn vektlegging av de ulike temaene. Oppbygningen er pedagogisk god, og teksten er lett å lese. Dette er en nyttig bok som jeg kan anbefale alle leger som skal arbeide med brystkreftpasienter, kanskje spesielt for kirurger. For pasienter er den altfor avansert.

Anbefalte artikler