Ellen Juul Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Juul Andersen

Ellen Juul Andersen
16.10.2017
– Personer med ruslidelser trenger et bedre koordinert behandlingstilbud for sine somatiske og psykiske sykdommer, mener Jørgen Bramness. VIKTIG INITIATIV: Deltakere i det nye nettverket. Fra v...
Ellen Juul Andersen
21.08.2017
Rogaland legeforening oppretter nytt fond for å løfte lokal forskning innen allmennmedisin og samfunnsmedisin. OPPRETTER FORSKNINGSFOND: Fra v. Jan Robert Johannessen, leder i Rogaland legeforening,...
Ellen Juul Andersen
19.01.2017
Alkoholforbruket i Norge er økende. Leger bør være bevisste på signaleffekter ved egen alkoholbruk, mener Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening. STORT OPPMØTE: Vinspaltist Ingvill Tennfjord og...
Ellen Juul Andersen
04.10.2007
Dette spørsmålet debatterte sentrale journalister og samfunnsaktører under Oslo legeforenings temamøte i slutten av august. Det var svært erfarne debattanter som innledet til et tema som vakte stort...
Ellen Juul Andersen
04.10.2007
– Vi har en flink gjeng som har lyst til å ta fatt på en ny periode. Det er et bredt og godt og sammensatt styre som skal lede foreningen de kommende to årene. Gunnar Ramstad. Foto Ellen Juul...
Ellen Juul Andersen
28.06.2007
Professor Tore Sanner mottok Røykfritt Miljø Norges hederspris på Verdens tobakksfrie dag 31. mai. Arvid Libak (t.v.) overrakte hedersprisen til Tore Sanner. Foto Ellen Juul Andersen Overrekkelsen...
Cecilie Bakken, Ellen Juul Andersen
28.06.2007
– Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid i en bredt engasjert forening sa president Torunn Janbu da hun gikk på talerstolen under stående applaus. Det er en populær leder som fra 1. september...
Ellen Juul Andersen
28.06.2007
Majoriteten av pasienter er fornøyde med legen sin, viser en undersøkelse som Legeforeningen gjorde før landsstyremøtet. Tabell 1 Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege...
Ellen Juul Andersen
17.05.2007
Valg av nytt sentralstyre skjer på Kongsberg. Valgkomiteens leder Karin Frydenberg fra Skreia, sier at valgkomiteen har mange gode kandidater å velge blant. Karin Frydenberg leder valgkomiteen. Foto...
Ellen Juul Andersen
03.05.2007
– Gode forberedelser, gjennomføringsevne og samhold i Akademikerne sentralt og lokalt, var grunnlaget for en vellykket streik med et resultat vi kan være fornøyd med. Akademikerne hadde invitert til...
Ellen Juul Andersen
31.05.2007
Årsmøtet i Yngre legers forening (Ylf) har valgt nytt styre. Hege Gjessing. Foto Marit Tveito Hege Gjessing, Oslo ble valgt til ny leder etter Per Meinich. Hun overtar ledervervet fra 1.9. 2007...
Ellen Juul Andersen
06.09.2007
– Den norske støtten er avgjørende for at vi kan få samfunnet til å forstå at kvinner som utsettes for tortur, endrer seg etter overgrep, og ikke skal utstøtes, sier psykolog Justin Kabanga. Justin...
Ellen Juul Andersen
31.05.2007
– Et stort antall sykehusleger opplever et press om å jobbe mer enn lover og avtaleverk tillater. Dette er skadelig for legene og utgjør en fare for pasientsikkerheten, sier Per Meinich, leder i...
Ellen Juul Andersen
13.12.2007
Fra nyttår vil medlemmene se Legeforeningen i ny drakt. – Jeg er veldig fornøyd med resultatet, og det tror jeg også medlemmene vil bli, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. – Vi har beholdt...
Ellen Juul Andersen
31.05.2007
Allmennlegeforeningen frykter at personvernet krenkes i nytt forslag til blåreseptforskrift. Gisle Roksund, Norsk forening for allmennmedisin og Jan Emil Kristoffersen, Allmennlegeforeningen kan...
Ellen Juul Andersen
13.12.2007
Dette var noen av konklusjonene fra Legeforeningens seminar om tiltak for å minske risiko for vold mot leger under yrkesutøvelse, i november. Bente Bjørnhaug Pedersen påpeker at vold og trusler...
Ellen Juul Andersen
31.05.2007
– Faget allmennmedisin er under kontinuerlig utvikling i spennet mellom vitenskap og samfunn både nasjonalt og internasjonalt, og vår forening skal lede utviklingen av det allmennmedisinske faget...
Ellen Juul Andersen
13.12.2007
Allmennlegeforeningen har ved sitt fagutvalg utarbeidet heftet Vold og trusler på legekontoret . Her vises det til en rekke praktiske forebyggende tiltak som leger kan gjøre. – Leger vil ha glede av...
Ellen Juul Andersen
18.01.2007
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har tatt Arbeidstilsynets rapport God Vakt – om arbeidsmiljøet på sykehusene på alvor. Statsråd Sylvia Brustad og legepresident Torunn Janbu er opptatt av hva...
Ellen Juul Andersen, Cecilie Bakken
01.11.2007
– Godt samarbeid mellom ledelsen og legene er avgjørende for å sikre en god helsetjeneste. Det gjelder innen og mellom alle nivåer i helsetjenesten. Involvering og gjensidig respekt trengs, sier...