Skaper faglige møteplasser og nettverk i nord

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tove Myrbakk er tildelt Ellisif Wessels minnepris for sitt store og langvarige engasjement for helsetjenesten i distrikts-Norge.

  VERDIG PRISVINNER: Tove Myrbakk mottok et trykk av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen. Foto: H. Brandstorp
  VERDIG PRISVINNER: Tove Myrbakk mottok et trykk av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen. Foto: H. Brandstorp

  – Dette er andre gang Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) deler ut denne hedersprisen. Den går til Tove Myrbakk som gjennom sitt personlige engasjement skaper faglige møteplasser med distriktsmedisinsk relevans, bygger nettverk og bidrar til distriktsvennlig helsepolitikk. Denne innsatsen er helt unik og av uvurderlig verdi for mange, sa Helen Brandstorp, leder i NSDM, da hun delte ut prisen i januar.

  Tove Myrbakk er daglig leder i Nordland legeforening, og også redaktør for Nordland og Finnmark legeforenings medlemsblad, Doktor i nord. I sin tale til prisvinneren trakk Brandstorp frem at Myrbakk siden oppstarten i 2001 har formidlet små og store nyheter, portretter og inspirasjon. Bladet bidrar til samtale og samhold mellom leger i nord. Etter omleggingen til digitale flater, når Doktor i nord langt utenfor medlemsmassen, påpekte Brandstorp.

  – Tove omtales som en person som har en egen evne til komme opp med aktuelle temaer. Hennes journalistbakgrunn kommer nok godt med.

  Tove Myrbakk sies også å være et politisk menneske og har lagt til rette for at styrene i Nordland legeforening ikke sjelden er med på å sette dagsorden – og da gjerne med et distriktsperspektiv. Under prisutdelingen ble det trukket frem at Nordland legeforening er en tydelig politisk aktør, og at det har bidratt til at enkelte styremedlemmer har vært med særdeles lenge.

  – Men Tove er den virkelige klippen. I 21 år har hun vært på plass. Ikke minst har hundrevis av allmennleger sett Bodø, Lofoten, Salten, Helgeland og Røst samt mange andre perler i all slags vær. Det er heller ikke få av landets leger som har spist topp tørrfisk og utsøkt bacalao takket være Tove, sa Brandstorp.

  Tove Myrbakk selv er ydmyk over tildelingen.

  – Jeg er rørt og stolt over utmerkelsen, og må berømme alle de flotte folkene i nord. Det en fryd å ta initiativ eller hive meg rundt så lenge de er der, sier hun i en kommentar til Tidsskriftet.

  Ellisif Wessels minnepris går ut fra NSDM sin egen stab. Den deles kun ut i helt spesielle tilfelle og til ikke-leger. Prisen består av et bilde og 20 000 kroner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media