()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Lungefaget byr på spennende utfordringer og et veldig godt faglig miljø, sier Aina Akerø i Norsk forening for lungemedisin.

  FIT FOR FLIGHT?: Aina Akerø illustrerer flytest (HAST) for lungesyke. Foto: Ellen Juul Andersen
  FIT FOR FLIGHT?: Aina Akerø illustrerer flytest (HAST) for lungesyke. Foto: Ellen Juul Andersen

  – Men, legger hun til: lungefaget er i en spesiell situasjon fordi flere eldre lungeleger går av med pensjon. Vi trenger derfor unge leger som bryr seg om faget.

  Akerø har ledet Norsk forening for lungemedisin (NFL) siden november 2017, og er foreningens første kvinnelige leder.

  – Vervet er spennende og styret har ambisjoner, sier hun.

  Til daglig arbeider Aina Akerø ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål. På kontoret henger flere diplomer som viser en faglig aktiv leder.

  – Jeg har alltid vært veldig engasjert og jeg brenner for faget, sier hun.

  Tre satsingsområder

  Tre satsingsområder

  Foreningen har nedfelt tre satsingsområder: fagkvalitet, styrket kontakt med medlemmene og rekruttering. Fagkvalitet er det første området. Det er blant annet nedsatt et kvalitetsutvalg som gjennomgår relevante internasjonale retningslinjer, og som skal utarbeide anbefalinger for norske forhold. Resultatet av arbeidet vil bli presentert på foreningens nettsider.

  Styret har også sett behovet for å utarbeide en veileder for behandling av alvorlig astma hos voksne og opprettet på denne bakgrunn en arbeidsgruppe for alvorlig astma hos voksne våren 2018.

  – Det er mange ildsjeler i miljøet, og de bidrar godt faglig. Engasjerte medlemmer er navet i vår organisasjon, understreker Akerø.

  Styret har også utpekt en høringsansvarlig. Det har gitt resultater ved at foreningen allerede har svart på en rekke høringer, og er ett av flere tiltak for å styrke foreningens innflytelse i faglige og helsepolitiske spørsmål.

  Foreningen har i tillegg etablert et forskningsråd som vurderer søknader til stipendier og priser etter vitenskapelige kriterier.

  Det andre området foreningen ønsker å styrke er en bedre kommunikasjonsplattform for kontakt med medlemmene.

  – Fra 2017 er nettsiden stadig blitt bedre, men da foreningen er avhengig av Legeforeningens nettsider som er under fornyelse, kan det ta noe tid før vi kan få til det vi ønsker, opplyser Akerø.

  Øke rekrutteringen

  Øke rekrutteringen

  Det tredje satsingsområdet er rekruttering. Aina Akerø påpeker at det trengs flere lungeleger for å dekke opp for de som går av med pensjon.

  – Lungefaget er attraktivt og spennende. Det er flere stillinger i sentrale strøk og det er også mulig å bli privatpraktiserende spesialist, sier hun og legger til at det er et veldig hyggelig miljø innen faget.

  Et ledd i rekrutteringsarbeidet er at styret har nedsatt Fagutvalg for utdanningskandidater i lungemedisin (FUL). Fire leger i spesialisering har påtatt seg oppgaven å definere hvilke tiltak de mener vil fremme rekruttering.

  Foreningen behandler fagsaker på styremøtene. I tillegg har de oppnevnt ett av styrets medlemmer som holder kontakt med utvalg og arbeidsgrupper.

  – Vi har et veldig godt styre og det gir anledning til å løfte faget videre. Jeg synes vi har fått til en hel masse på denne tiden, sier Akerø med et stort smil.

  Faglighet må være avgjørende

  Faglighet må være avgjørende

  Akerø er opptatt av at det er de faglig tunge miljøene som skal komme med faglige råd.

  – Det er viktig at faglige råd vurderes av de faglige foreningene. Plukker man bare en person til å vurdere ting, kan det bli alt for vilkårlig. Derfor har de fagmedisinske foreningene, som representerer hele miljøet, en viktig rolle. Vi synes det er veldig flott med styrkingen av den fagmedisinske akse i Legeforeningen og har store forventninger til den, sier hun og legger til:

  – Når det gjelder vedlikehold av faglig kunnskap, er det mye opp til den enkelte lege, men vi har også et bredt faglig program på høstmøtet som er foreningens viktigste møteplass, og hvor de fleste lungeleger deltar.

  Foreningen tilbyr også internundervisning, kurs og deltakelse på internasjonale kongresser. Den europeiske lungekongressen er en viktig arena for oppdatering.

  – NFL er medlem og det gir en god tilgang til informasjon om faglige spørsmål for våre medlemmer for en billig penge.

  Lite spisse albuer

  Lite spisse albuer

  – Lungemedisin er et artig fag med et godt faglig miljø og med lite spisse albuer. Jeg tror dette er et miljø mange vil finne seg godt til rette i. Vi ønsker å knytte til oss interesserte leger, og jeg sier velkommen, sier Aina Akerø.

  Årlig utdannes det ti nye lungeleger, men det er behov for fem til per år.

  – Lungemedisin er et av de brede fagene i indremedisin. Det er en god del praktiske prosedyrer, radiologi, fysiologi og teknologi og ikke bare KOLS, som noen kanskje tror. Det er et fag med omfattende samarbeid med andre spesialiteter, noe som både er spennende og faglig interessant, avslutter hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media