()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Våre medlemmer er opptatt av å være talspersoner for alvorlig syke og kronisk syke barn, sier Barnelegeforeningens leder Ketil Størdal.

  IVARETAR DE SYKE BARNA: Ketil Størdal leder Norsk barnelegeforening i jubileumsåret. Foto: Ellen Juul Andersen
  IVARETAR DE SYKE BARNA: Ketil Størdal leder Norsk barnelegeforening i jubileumsåret. Foto: Ellen Juul Andersen

  Barnelegeforeningen har de senere årene arbeidet for å ivareta de syke barna, men også for å få til gode ordninger for pleiepenger for foreldre med syke barn.

  – I dette arbeidet har vi samarbeidet med pårørendegruppen, og for å få til resultater har vi arbeidet systematisk mot Stortinget, forteller Størdal.

  Foreningen erfarte at regjeringen ikke var enig i endringene de mente måtte til for å gi barn og foreldre økonomisk trygghet i en vanskelig fase. Derfor rettet de arbeidet inn mot Stortingets helse- og omsorgskomité som så behovet for de forslåtte endringene. Det ble gjennomslag for endringer på tre av fire svake punkter.

  – Det siste punktet arbeider vi med fremdeles, sier han.

  Foreningen skal møte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen om palliasjon for barn som er døende og som har alvorlig sykdom.

  – Vi trenger snarest å få etablert barnepalliative team og et nasjonalt faglig nettverk for palliasjon til barn og unge, påpeker Sørdal.

  Dekker et bredt medisinsk område

  Dekker et bredt medisinsk område

  Mange barn har sammensatte tilstander og pediatri har helt siden starten i 1919 vært en spesialitet hvor man ser hele barnet.

  – Det er en stor utfordring at pediatrien dekker et bredt medisinsk område. Det skjer en stor utvikling i faget, og faget blir mer spisset, men vi må samtidig ivareta en bredde, understreker lederen.

  Barneavdelingene behandler ungdom opp til 18 år.

  At pediatri omfatter alle segmenter av sykdommer som barn og unge får under 18 år, synes Størdal er en seier for faget og for pasientene. Han er likevel bekymret for at overgangen fra helsetjenester for ungdom til tjenester for voksne noen ganger ikke er like sømløst.

  – Dette kan vi få til bedre, det er ikke greit når diabeteskontrollen glipper, slik vi ser for ofte i denne overgangsfasen, sier han.

  Størdal forteller at det å være barnelege krever dedikasjon og et godt engasjement.

  – Vi ser at det er en stadig bedring i barnehelsen. De siste hundre årene har bedre ernæringsforhold, bedre sosiale forhold og ikke minst innføring av vaksineprogrammer medført store forbedringer. Meningitt er i dag for eksempel en sjeldenhet å se hos barn. Ny teknologi gir oss også muligheter til å hjelpe de aller minste pasientene våre på en måte som vi ikke kunne tidligere, sier han.

  Mobiltilpasset veileder

  Mobiltilpasset veileder

  Norsk barnelegeforening er opptatt av å være en pådriver for å utvikle gode fagmiljøer. Derfor engasjeres mange medlemmer i arbeidet med veiledere.

  – Flere enn barnelegene har glede av å kjenne til disse. Særlig vil jeg fremheve Veileder i pediatri – en online app som vi har utarbeidet i samarbeid med Helsebiblioteket.

  Det er én veileder for akutte tilstander og én for generell pediatri. Disse ligger på Helsebiblioteket, er gratis tilgjengelig for alle leger og oppdateres kontinuerlig. Veiledere for nyfødtmedisin kommer også med fremover.

  Størdal forteller at når det gjelder spesialisering, så er blant annet det å bli vaktkompetent på nyfødtmedisin en flaskehals. Det er ikke er mange steder i landet hvor legene kan få praksis på de minste, syke barna.

  – Dette er et paradoks, sier han

  Mange medlemmer blir høykompetente innen deler av pediatrien. For å holde seg oppdatert, er deltakelse i kurs og konferanser viktig. Skal barnelegene fortsette å ha breddekompetanse, må det jevnlige oppdateringer til innenfor generell pediatri, påpeker foreningslederen.

  – Etterutdanning er ett av flere satsingsområder som kan sikre at nivået på barneleger er høyt i Norge.

  Barnelegeforeningen har også vært aktive i «Gjør kloke valg» – en kampanje for å få ned overbehandling og overdiagnostisering. Dette er blitt godt mottatt i barnelegemiljøet.

  Jubileumsfeiring i juni

  Jubileumsfeiring i juni

  I 2019 fyller Barnelegeforeningen hundre år. Selve jubileumsmarkeringen er lagt til vårmøtet i Tønsberg 12.–14. juni. Ordinære år har foreningen to store arrangementer; pediaterdagene som arrangeres på et universitetssykehus i januar og vårmøtet som arrangeres på en av landets barneavdelinger i mai/juni.

  – På denne måten får avdelingene vist seg frem, og det er svært nyttig og lærerikt, sier Størdal.

  I forkant av disse møtene arrangerer foreningen også møter for avdelingsoverleger og leger med tilsvarende funksjoner.

  Barnelegeforeningen har 1 062 medlemmer. Tre av fire nye spesialister i faget er kvinner.

  – Dette er positivt, men det er samtidig viktig for arbeidsmiljøet at vi får leger av begge kjønn, sier Ketil Størdal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media