Elisabeth Smith

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Smith

Elisabeth Smith
12.06.2008
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet ved brev av 1.11. 2006 å opprette en ny grenspesialitet under generell kirurgi i «mamma- og para-/tyreoideakirurgi». Departementet anmodet samtidig...
Elisabeth Smith
02.11.2006
Spesialistreglenes punkt 1.b og punkt 2 og kurskravet i spesialiteten medisinsk mikrobiologi endres. I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og...
Elisabeth Smith
06.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at de omredigerte spesialistregler i arbeidsmedisin endres og får slik ordlyd:...
Elisabeth Smith
06.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at operasjonslisten, som er et krav til spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer...
Elisabeth Smith
26.06.2003
Krav til utførte prosedyrer i attestasjonsskjema for spesialiteten øre-nese-halssykdommer er endret. I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for...
Elisabeth Smith
20.03.2003
Colchester English Study Centre (CESC) i England hvor språkkurset finner sted. Siden 1987 har Legeforeningen, i samarbeid med Colchester English Study Centre, arrangert et spesialkurs i engelsk for...
Elisabeth Smith
20.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende: Diakonhjemmets sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i...
Elisabeth Smith
20.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at merknaden til pkt. 1a i de omredigerte spesialistreglene endres og får slik ordlyd...
Elisabeth Smith
10.01.2002
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende: Haukeland Sykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering...
Elisabeth Smith
10.04.2002
Endring av spesialistreglene i nevrologi 1 4 1/2 års tjeneste ved nevrologisk avdeling. Minimum 3 1/2 års tjeneste skal være ved nevrologisk avdeling (sengepost/poliklinikk). Inntil ett år kan...
Elisabeth Smith
10.09.2002
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre operasjonslisten i spesialiteten generell kirurgi. Den nye operasjonslisten i...
Elisabeth Smith
30.01.2002
BUP, Lofoten sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon for tre år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri. Godkjenningen gis for tjenesteområdet...
Elisabeth Smith
10.08.2002
Spesialistreglene i øre-nese-halssykdommer I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at merknaden til punkt 1 b) i de...
Elisabeth Smith
10.05.2002
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesia­list­utdan­ning av leger og legefordeling be­stemt at kurskravet i spe­sia­li­te­ten ortopedisk kirurgi endres: 270 timer, hvorav 240...
Elisabeth Smith
10.03.2002
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav for spesialiteten revmatologi, og det skal ved søknad om...
Elisabeth Smith
10.03.2002
I samarbeid med Colchester English Study Centre har Legeforeningen siden 1987 arrangert et spesialkurs i engelsk for norske leger. Erfaringene fra kurset er svært gode både faglig og sosialt (1)...
Elisabeth Smith
20.04.2002
Endring av sjekklisten i spesialiteten klinisk nevrofysiologi I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten, som er...
Elisabeth Smith
10.12.2001
Kjevekirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim får endret sin godkjenning som utdanningsinstitusjon i kjevekirurgi og munnhulesykdommer fra gruppe I til gruppe II i relasjon til...
Elisabeth Smith
10.03.2001
I samarbeid med Colchester English Study Centre har Legeforeningen siden 1987 arrangert et spesialkurs i engelsk for norske leger. Erfaringene fra kurset er svært gode både faglig og sosialt (1). I...
Elisabeth Smith
20.04.2001
Vest-Agder sentralsykehus I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å godkjenne endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling,...