Endring av operasjons-listen i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at operasjonslisten, som er et krav til spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer, og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer, endres.

De nye kravene i operasjonslisten i fødselshjelp og kvinnesykdommer gjøres gjeldende fra 1.1. 2007. Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå.

Informasjoner om at operasjonslisten i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler