Eivind Berge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Berge

Eivind Berge, Trond Dahl
29.03.2007
Hjertesykdom og hjerneslag kan betraktes som to manifestasjoner av én og samme sykdom: aterosklerose. Aterosklerose rammer karsystemene i alle kroppens organer, og hjerteinfarkt og hjerneslag er de...
Karsten Bruins Slot, Eivind Berge
11.06.2009
Pasienter som er funksjonelt uavhengige seks måneder etter iskemiske hjerneslag, har mindre risiko for å dø av slagrelaterte årsaker, både på kort og lang sikt. Det viser en norsk-britisk studie...
David Russell, Lars Thomassen, Bent Indredavik, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Eivind Berge
17.06.2004
For selekterte pasienter med hjerneinfarkt er intravenøs trombolytisk behandling innen tre timer etter sykdomsstart godkjent i EU og av Statens legemiddelverk i Norge. Trombolyse er den eneste...
Eivind Berge
10.01.2002
Hjerneslagpasienter med atrieflimmer har en økt risiko for nye hjerneslag. Peroral antikoagulasjonsbehandling (f.eks. Marevan) igangsatt 2 – 3 uker etter hjerneslaget reduserer denne risikoen med 60...
Eivind Berge
01.11.2011
Senelick, Richard C. Living with stroke A guide for families. 4. utg. 289 s, ill. Birmingham, AL: HealthSouth Press, 2010. Pris USD 20 ISBN 978-1-891525-16-2 Forlaget HealthSouth Press eies av...
Kristian Bernhard Nilsen, Pål Berg-Hansen, Eivind Berge, Mette Ajer Petterson, Knut Gjesdal
21.08.2012
Kombinasjonen ortostatisk hypotensjon og hypertensjon kan være vanskelig å håndtere. Etter ti år med uttalt hypertensjon og betydelige bivirkninger av blodtrykkssenkende medisiner ble pasientens...
Karsten Bruins Slot, Eivind Berge
15.10.2013
Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt gir bedre funksjonsnivå og livskvalitet etter 18 måneder. Illustrasjonsfoto NTB scanpix Behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator...
Annette Kristiansen, Linn Brandt, Eivind Berge, Anders Erik Astrup Dahm, Sigrun Halvorsen, Per Morten Sandset, Per Olav Vandvik
13.05.2014
Nye retningslinjer med 250 anbefalinger for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjene fra Norsk selskap for trombose og hemostase imøtekommer nye...
Arnljot Tveit, Sigrun Halvorsen, Eivind Berge, Torunn Sætre
13.05.2014
De nye norske retningslinjene for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse har egne kapitler om antitrombotisk behandling ved henholdsvis atrieflimmer, hjerneslag, kardiovaskulær sykdom og...