Slagpasienters funksjonsnivå påvirker dødsrisiko

Karsten Bruins Slot, Eivind Berge Om forfatterne
Artikkel

Pasienter som er funksjonelt uavhengige seks måneder etter iskemiske hjerneslag, har mindre risiko for å dø av slagrelaterte årsaker, både på kort og lang sikt. Det viser en norsk-britisk studie.

Illustrasjonsfoto © BSIP/GV-Press/NordicPhotos

Den prospektive kohortstudien omfattet 7 710 pasienter med iskemiske hjerneslag (1). Pasientene inngikk i tre forskjellige kohorter og ble fulgt opp i opptil 19 år i perioden 1981 – 2000. Alle pasienter ble fulgt opp etter seks måneder. Funksjonsevnen ble da bedømt med hjelp av standardiserte tester: modifisert Rankins skala og «two simple questions». Dødsårsaker ble registrert gjennom hele studieperioden, og ble klassifisert som slagrelatert eller ikke.

5 961 pasienter (78 %) var i live seks måneder etter hjerneslaget. Ved studiens slutt var 1 620 pasienter (47 %) døde i gruppen som hadde vært funksjonelt avhengige ved seks måneder, versus 711 pasienter (28 %) i gruppen som hadde vært funksjonelt uavhengige. Funksjonelt avhengige pasienter hadde en signifikant høyere risiko for å dø av slagrelaterte årsaker enn funksjonelt uavhengige pasienter (RR 1,68; 95 % KI 1,49 – 1,91). Risikoen økte også sterkt med økning av Rankin-skåren. Risikoen ble ikke påvirket av andre faktorer som kan påvirke dødsårsaken, som alder, atrieflimmer og subtype iskemisk hjerneslag.

Funnene i denne studien tyder på at behandling som forbedrer funksjonsnivået etter iskemiske hjerneslag, f.eks. trombolytisk behandling og behandling i en slagenhet, kan ha betydning for langtidsoverlevelse og senere dødsårsaker.

Anbefalte artikler