E. Arne Høiby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av E. Arne Høiby

Hilde Kløvstad, E. Arne Høiby, Preben Aavitsland
06.11.2008
Gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ble det i første halvår i 2006 observert en økt letalitet av systemisk gruppe B-streptokokkinfeksjon hos nyfødte og spedbarn ( 1 ). Gruppe B-...
Dag Torfoss, E. Arne Høiby, Harald Holte, Stein Kvaløy
04.12.2008
Cellegiftbehandling i forbindelse med kreftsykdom fører ofte til beinmargsuppresjon og nøytropeni (nøytrofile granulocytter < 1,0 x 10⁹/l). Disse pasientene får ofte feber (i praksis definert som...
E. Arne Høiby, Rolf A. Walstad
04.12.2008
I de senere årene er nye og viktige farmakokinetiske og -dynamiske mekanismer blitt avklart. Dette har stor betydning for valg av optimale doseregimer, men har i liten grad fått gjennomslag i...
E. Arne Høiby
16.11.2006
Bottone, Edward J. An atlas of the clinical microbiology of infectious diseases Bd 1. Bacterial agents. 160 s, ill. Boca Raton, FL: Pathenon Publishing, 2004. Pris USD 87 ISBN 1-84214-219-4...
Wenche Iren Bjelkarøy, Sverre Sandberg, Geir Thue, Asbjørn Digranes, E. Arne Høiby, Gro Lermark, Kjetil K. Melby
12.01.2006
Urinveisinfeksjoner, da særlig cystitter, hører til de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene. I allmennpraksis er insidensen av urinveisinfeksjoner 30 – 40 per 1 000 pasienter per år ( 1 ). Ca...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, E. Arne Høiby, Gunnar Martin Hoddevik
26.01.2006
Forsvarlig håndtering av infeksjoner innebærer at legen vektlegger alle anamnestiske opplysninger, særlig sykdomsvarighet og allmenntilstand. Legen må alltid vurdere risikoen ved det å se tilstanden...
Karianne Wiger, E. Arne Høiby, Karl-Olaf Wathne
30.06.2005
Vi takker Karsten Midtvedt for påpeking av uklarheter i vår kortfattede tabell over virusinfeksjoner hos immunsupprimerte barn. Familien papoaviridae er delt inn i de to genera polyomavirus og...
E. Arne Høiby
11.08.2005
Siboni, Knud Erindring! Hold døren for heltinder og helte Levnedsberetning 1932 - 2000. 211 s, ill. Odense: Odense Universitetsforlag, 2001. Pris DKK 200 ISBN 87-7838- 628- 4 Knud Siboni (f. 1929,...
Karianne Wiger, E. Arne Høiby, Karl-Olaf Wathne
04.05.2005
Immunsupprimerte barn er en liten, men faglig krevende pasientgruppe. Både kreft og andre tilstander kan medføre immunsuppresjon (tab 1). I denne artikkelen tar vi for oss infeksjoner hos kreftsyke...